Lata 1979 –1988

Rok 1988

W lutym z okazji święta Matki Bożej z Lourdes, kiedy obchodzi się światowy Dzień Chorych, zostało odprawione uroczyste nabożeństwo, na które zaproszono osoby w podeszłym wieku i chorych. Mszę św. koncelebrowali polscy duszpasterze z metropolii Sydney pod przewodnictwem ks. St. Wrony. Kazanie wygłosił ks. Fr. Feruga, a błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem udzielił ks. J. A. Kołodziej. Na zakończenie odbyła się procesja różańcowa ze świecami. Kolejne dziesiątki różańca odmawiali przedstawiciele poszczególnych ośrodków duszpasterskich: Ashfield, Bankstown, Cabramatta-Fairfield, Liverpool i Marayong. »

Rok 1979

Adelaide przeżywa wielką radość, bowiem do duszpasterstwa polsko-australijskiego w parafii Ottoway przybywają długo oczekiwani polscy kapłani ze Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego. Zakończyły się więc domysły: kiedy przylecą? Ilu ich będzie? A jacy oni będą? Są to: ks. dr Marian Szablewski, ks. Franciszek Trzupek i ks. Włodzimierz Sobolewski. Do tej pory duszpasterstwo polskie w Ottoway prowadził ks. Kołodziej – franciszkanin ze Stanów Zjednoczonych. Ze względu na stan zdrowia musiał opuścić placówkę. Na prośbę arcybiskupa Adelaide księża Chrystusowcy odprawiali Msze św. i opiekowali się chorymi w osieroconej parafii. Nowoprzybyłych kapelanów na lotnisku powitali: ks. St. Lipski i ks. St. Rakiej wraz z sekretarzem arcybiskupa i rodakami z parafii św. Józefa Robotnika z Ottoway. »

Rok 1980

Artysta Adam Chyrek pracuje nad ścianami kościoła w Marayong ozdabiając je płaskorzeźbami.(fot nr 71-1) Z małymi poprawkami zatwierdzony zostaje też wystrój wnętrza. W centrum prezbiterium umieszczony zostanie 2-metrowy krzyż z Ukrzyżowanym Chrystusem, pod krzyżem znajdą się stojące postacie Matki Boskiej i św. Jana. Na drugim planie umieszczona będzie oprawa obrazu Matki Bożej Częstochowskiej: potężna litera “M”, a z niej wyrastająca stylizowana lilia. Lilia przechodzi w koronę tworząc w ten sposób idealną oprawę obrazu. Dwa godła narodowe z różnych epok historii: orzeł piastowski i jagielloński, symbolizują historię Cudownego Wizerunku Matki Bożej na zbliżające się 600-lecie panowania Matki Boskiej Częstochowskiej naszemu narodowi. »

Rok 1981

W piątek, 30 stycznia w wieku 65 lat zmarł śp. Tadeusz Bohat. Z zawodu oficer Wojska Polskiego. Wojnę spędził w niewoli niemieckiej. W Australii zmobilizował swe siły i przekwalifikował się na chemika. Bardzo wymagający wobec siebie, zdyscyplinowany, dobry i kochający ojciec, dobry Polak, a nade wszystko człowiek ogromnej wiary. Od samego początku swego pobytu w Australii bardzo czynnie zaangażowany był w życiu polonijno-społecznym. Należał do tych, którzy jako pierwsi kładli podwaliny pod polskie życie w okręgu Revesby-Bankstown. Był założycielem Polskiej Szkoły Sobotniej, która istnieje i działa do dzisiaj. Bardzo czynnie angażował się w pracach Komitetu Budowy polskiego kościoła w Marayong. Należał też do założycieli ośrodka duszpasterstwa polskiego Revesby- Bankstown. Przez cały czas był członkiem Rady Duszpasterskiej i długoletnim jej skarbnikiem. »

Rok 1982

Dzień 30 stycznia był dla wszystkich Polaków przebywających na emigracji, dniem szczególnym. W tym dniu Polonia Wolnego świata zjednoczyła się w modlitwie w intencji kraju pochodzenia – Polski, gdzie ogłoszono wprowadzenie stanu wojennego. Sydneyska katedra Najświętszej Maryi Panny zgromadziła w tym dniu około 4 tysiące Polaków. Byli również przedstawiciele innych narodowości, głęboko wstrząśnięci ostatnimi wydarzeniami w naszym kraju. »

Rok 1983

W styczniu przybył do pracy duszpasterskiej w Australii ks. Józef Migacz. Skierowano go do parafii w Brisbane. »

Rok 1984

Ks. Tadeusz Przybylak objął duszpasterstwo Polaków w ośrodku Bankstown – Revesby. Pod jego opieką znalazł się także dobrze znany rodakom w Australii zespół “Laetare”. Otrzymujemy smutną wiadomość: w Puszczykowie koło Poznania dnia 17 stycznia zmarł ks. Ignacy Posadzy, współzałożyciel i pierwszy przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego. (fot nr 79) Ojciec Posadzy powołał do istnienia Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla. Łączymy się w naszych ko?ciołach w modlitwie, by Odkupiciel przyjął swego Sługę do wiecznej rado?ci, by jego dziedzictwo rozwijało się w jego duchowych synach i córkach. »

Rok 1985

Rekolekcje wielkopostne dla wiernych w większości ośrodków duszpasterskich głosił w tym roku ks. doc. Bogusław Nadolski, były rektor i wykładowca w Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu.(fot nr 81) Z inicjatywy Rektora Polskiej Misji Katolickiej, jak i prowincjała księży chrystusowców utworzony został Duszpasterski Fundusz im. Ks. Jerzego Popiełuszki. Celem jest wspieranie akcji charytatywnych w Polsce, a szczególnie ratowanie życia ludzkiego. Z pierwszych ofiar został zakupiony aparat kardiograficzny, który służy do badania czynności serca dziecka w łonie matki. Poszczególne ośrodki duszpasterskie przeprowadziły zbiórki na ten cel. »

Rok 1986

W komunikacie noszącym numer 6 odnośnie przygotowań spotkania Polonii Australijskiej z Ojcem świętym Janem Pawłem II podane zostały wstępne liczby zgłoszeń rodaków zamierzających uczestniczyć w tym wydarzeniu. Oto zestawienie liczbowe: z NSW zgłosiło się około 2100 osób oraz 500 dzieci i młodzieży ze szkół sobotnich i zespołów tanecznych; z ACT zgłosiło udział 139 osób oraz Polska Szkoła Sobotnia, zespół “Sacrosong”, chór “Echo Ojczyzny”; z najbardziej odległego Perth wybiera się 100 osób, a w tym dwa zespoły taneczne “Młode Mazowsze” i “Polonia” oraz grupa dzieci ze szkoły sobotniej; w Adelaide na wyjazd zgłosiło się 600 osób, a oprócz nich wielu wybiera się indywidualnie. »

Rok 1987

W styczniu z posługą duszpasterską przybyli do Australii następni kapłani z Towarzystwa Chrystusowego: ks. dr Antoni Dudek i ks. Jerzy Słowiński.(fot nr 85a) Tegoroczne rekolekcje wielkopostne w poszczególnych ośrodkach duszpasterstwa polskiego głosili: ks. Włodzimierz Stefański, ks. Antoni Regulski, ks. Józef Migacz oraz ks. K. Chwałek. »