Lata 1979 –1988

Lata 1979 –1988 31 grudnia 2009 wyświetleń: 3169

Rok 1984

Ks. Tadeusz Przybylak objął duszpasterstwo Polaków w ośrodku Bankstown – Revesby. Pod jego opieką znalazł się także dobrze znany rodakom w Australii zespół “Laetare”. Otrzymujemy smutną wiadomość: w Puszczykowie koło Poznania dnia 17 stycznia zmarł ks. Ignacy Posadzy, współzałożyciel i pierwszy przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego. (fot nr 79) Ojciec Posadzy powołał do istnienia Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla. Łączymy się w naszych ko?ciołach w modlitwie, by Odkupiciel przyjął swego Sługę do wiecznej rado?ci, by jego dziedzictwo rozwijało się w jego duchowych synach i córkach.

W kwietniu księża chrystusowcy obejmują pierwsze placówki w Melbourne. Ks. Stanisław Lipski obejmuje ośrodki Ardeer i St. Albans, a ks. Józef Migacz rozpoczyna pracę w Dandenong i Ringwood. Dotychczas w tych miejscach pracowali księża werbiści.
Na łamach Przeglądu Katolickiego ukazuje się korespondencja ks. Jana Westfala z Afryki Południowej. Czytamy tam między innymi: “Z okazji pierwszej rocznicy pracy księży chrystusowców w RPA odbył się 'mały zjazd' i wspólna Msza św. dziękczynna w konwencie Sióstr Służebniczek Starowiejskich w Lyndhurst (dzielnica Johannesburga). Do takich spotkań nie dochodzi często z powodu odległości. Kapłani obsługują Rodaków pracujących w ośrodkach przemysłowych Południowej Afryki. W większości jest to 'młoda Polonia'. Jedni zadowoleni, drudzy rozczarowani, a jeszcze inni załamani. A wszystko wywodzi się od socjalnego pochodzenia, wykształcenia i światopoglądu. Dla jednych emigracja to wielka przygoda życiowa, dla drugich – nowe życie, solidna praca, dla jeszcze innych, niestety, rozpad życia małżeńskiego, rodzinnego i zguba. Duszpasterstwo indywidualne to jakby nakaz i potrzeba chwili. Trudna to praca, wymagająca sił i poświęcenia. Pozycja strategiczna duszpasterza jest jedna: we wszystkich sprawach zachować głęboką wiarę w Opatrzność Bożą. Mieszkam u życzliwych oo. Franciszkanów. Kościół i klasztor pod jednym dachem! W każdą niedzielę odprawiam dwie Msze święte. Jedną na miejscu, drugą w terenie. Na razie są cztery różne miejscowości odległe od 100 do 200 km. Bardzo zachęcające w tej pracy jest życzliwe podejście miejscowych proboszczów. Jedyny mankament to brak Domu Polskiego. Pewien procent Polaków wydaje się zupełnie wyobcowany z życia religijnego. Jeszcze inny procent nie pragnie w ogóle nawiązać kontaktów towarzyskich i relacji z polskim kapłanem. W życiu polonijnym w Vanderbijlparku wielkim wydarzeniem była uroczystość I Komunii św. dla gromadki dzieci w liczbie 22. Wigilię przeżywałem wspólnie z ks. Józefem A. Kołodziejem u gościnnych Sióstr Służebniczek. Pierwsza Pasterka dla Polaków w Afryce, uroczysta suma przed południem”.
Z posługą duszpasterską do rodaków w Australii docierają następni chrystusowcy: ks. Antoni Szewczyk i ks. Wojciech Świątkowski(fot nr 80). Obaj wyświęceni w 1982 roku. Ks. Antoni rozpoczyna pracę w Sydney, natomiast ks. Wojciech w Adelaide.
Dzień 14 października obchodzony jest w Polsce jako Dzień Nauczyciela. Aby tradycji stało się zadość uczniowie Polskiej Szkoły Sobotniej w Cabramatta spotkali się ze swoimi nauczycielami na uroczystej akademii połączonej z obchodami Dnia Ojca.
Wiadomość o zamordowaniu przez Służbę Bezpieczeństwa ks. Jerzego Popiełuszki dociera do wszystkich rodaków w Australii. W modlitwach łączymy się z cierpiącym Kościołem w Ojczyźnie.
Z nastaniem listopada zgromadzenie księży chrystusowców wchodzi w czas świętowania srebrnego jubileuszu pracy wśród polskich emigrantów w Australii, Nowej Zelandii i Afryki Południowej. Obchody Srebrnego Jubileuszu otwiera ksiądz prowincjał Stanisław Wrona zachęcając do podkreślania srebrnej rocznicy we wszystkich ośrodkach duszpasterskich.
W niedzielę 9 grudnia miał miejsce I Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Polsce i znajomości języka polskiego dla uczniów polskich szkół sobotnich. Odbył się on w audytorium Sanktuarium Maryjnego w Essendon (VIC). Największą ilość punktów zdobyła polska szkoła z Ringwood, tuż przed St. Albans i Mayrbirnong. W konkursie uczestniczyło 8 szkół. Przechodni Puchar Oświaty ufundowany przez Federację Polskich Organizacji w Wiktorii wręczył uczniowi szkoły z Ringwood Krzysiowi Bieleckiemu prezes Z. P. Koziełł, natomiast nagrodę ufundowaną przez Duszpasterstwo Polskie otrzymała z rąk ks. W. Słowika uczennica szkoły w Elwood Agnieszka Petruk.
 

utworzono : 2009-12-31