Św. Teresa z Lisieux w Polish Hill River

W pierwszą niedzielę miesiąca, 3 października br. członkowie Ośrodka Duszpasterstwa Polskiego w Adelajdzie udali się do kolebki polskości - Polish Hill River, aby po raz kolejny wziąć udział we Mszy świętej sprawowanej w intencji Polonii australijskiej i jej duszpasterzy. Na początku Eucharystii została wprowadzona do kościoła św. Stanisława Kostki figura św. Teresy z Lisieux, patronki misji katolickich.  

»
70
14
0
5 października 2021 »

Iskra Miłosierdzia - Adelajda

We wtorek, 28 września br. w rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, spowiednika św. Faustyny, czciciela Bożego Miłosierdzia, grupy wiernych na całym świecie spotkały się na chodnikach, rogach ulic i placach miast, by uczcić Godzinę Miłosierdzia i prosić Boga w intencjach dla nich najważniejszych. Nasza polonijna wspólnota w Adelajdzie także włączyła się w to duchowe wydarzenie.

»
64
10
0
30 września 2021 »

Beatyfikacja nowych polskich Sług Bożych - Adelajda

W dniach od 9 do 11 września br. w kościele p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Unley, odbyło się duchowe przygotowanie do beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego oraz m. Elżbiety Róży Czackiej. Zwieńczeniem tego wydarzenia był program słowno -  muzyczny zatytułowany: Wszystko postawiłem na Maryję. 

»
105
2
0
18 września 2021 »

Dziękczynienie za dar beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia.

W sam dzień beatyfikacji, a więc 12 września, na Bowen Hills w Brisbane, odbyła się Msza św. dziękczynna za wyniesienie na ołtarze Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Również tego dnia dziękowaliśmy Panu Bogu za 100 lecie poświęcenia kamienia węgielnego pod szkołę katolicką i 65 lecie powstania polskiej Szkoły Sobotniej na Bowen Hills. 

»
112
13
0
15 września 2021 »

Uroczystości odpustowe w Brisbane

Dodładnie 59 lat temu, ówczesny Arcybiskup Brisbane J. Duhig, kościół Matki Boskiej Zwycięstw na Bowen Hills dedykował także jako świątynię Matki Boskiej Częstochowskiej jako wotum wdzięczności za tysiąclecie Chrztu Polski. 

»
139
22
0
31 sierpnia 2021 »

Wniebowzięcie Maryi w Brisbane

Jak co roku, 15 sierpnia, w Uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny, rodacy zgromadzili się w Sanktuarium Matki Boskiej Zwycięstw w Brisbane. W tym roku, aby przez pośrednictwo Wniebowziętej, modlić się za swoje rodziny, o zakónczenie pandemii oraz za polskich żołnierzy w ich święto. 

»
139
18
0
19 sierpnia 2021 »

Uroczystość Wniebowzięcia NMP w Adelajdzie

W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, tj. 15 sierpnia br. w kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Unley, członkowie wspólnoty, dobrodzieje, przyjaciele oraz przedstawiciele Federacji Organizacji Polskich w Południowej Australii oddali cześć Maryi, która z ciałem i duszą została wzięta do nieba. 

»
157
12
0
17 sierpnia 2021 »

Dom Prowincjalny
211 Goyder St.
tel. +61/2 629 52 603, SChrProv@tchr.org

FOTOGALERIE
KALENDARZ
22
Październik Piątek

R. śm. Założyciel Sługa Boży kard. August Hlond - 1948 r.

24
Październik Niedziela
03:00

R. śm. ks. Jan Westfal - 1999 r.

26
Październik Wtorek

Ur. ks. Tadeusz Ziółkowski - 1946 r.