Lata 1969 - 1978

CZAS WZROSTU 1969- 1978

Dekadę 1969 – 1978 można w dziejach Polski określić jako dojrzewanie społeczeństwa do zorganizowanego buntu, do tzw. rewolucji “Solidarności”. Początkowo nic nie zapowiadało takiego obrotu rzeczy, a w 1968 r. totalitaryzm zgniótł aspiracje liberalizacji w Polsce. Wojska bloku sowieckiego zdławiły też praską wiosnę. Po tych represjach reżim PRL na krótko pozwolił na nieco łagodniejszy kurs i – przed 50-tą rocznicą odzyskania niepodległości – stonował cenzurę, a prymas Wyszyński mógł ponownie (listopad 1968) wyjechać do Rzymu. Tygodnik “Polityka” był zręcznie strojoną tubą reżimu przy pozorach otwartości tematów i sterowanych polemik. »

Rok 1977

W roku 1976, upłynęło sto lat od chwili przybycia do Nowej Zelandii grupy pierwszych polskich emigrantów w okolice Taranaki. Od pierwszego dnia zabrali się do pracy. Robotnicy rolni karczowali drzewa na posiadłości Mr. Rundle, inni pracowali przy budowie dróg i linii kolejowej, a jeszcze inni w tartaku w Inglewood. Potomkowie tych rodzin, pragnąc godnie uczcić tę wielką rocznicę, zorganizowali uroczysty dwudniowy obchód w miejscowości Inglewood (koło New Plymouth) – Taranaki, kolebki osiedlenia: w sobotę 1 stycznia i 2 stycznia w niedzielę. Na program obchodu złożyły się: wspólne spotkanie, zabawa taneczna w sobotę; koncelebrowana Msza św. i wspólny obiad uczestników w niedzielę, oraz występ młodzieżowego zespołu “Biało-Czerwoni” z Sydney. »

Rok 1976

Rekolekcje wielkopostne w polskich ośrodkach duszpasterskich głosił przybyły z Polski ks. Zygmunt Lustofin. Szczególnie rekolekcje te utkwiły w pamięci Polakom w Gippsland. Wielki Tydzień w Gippsland rozpoczęty Niedzielą Palmową zaznaczył się przyjęciem 20 najmłodszych ministrantów do służby ołtarza. Wielkim przeżyciem dla wszystkich stała się inscenizacja Ostatniej Wieczerzy w Wielki Czwartek w wykonaniu rodzimych artystów. Dzień ten był także obchodem 20 rocznicy święceń kapłańskich aktualnego duszpasterza Gippsland księdza Józefa Wojdy. »

Rok 1975

Obejmując placówkę w Adelaide ks. M. Gębicki rozpoczął starania o nabycie domu zakonnego. Po uzyskaniu zgody Księdza Arcybiskupa i uzyskaniu pożyczki bankowej nabyta została posesja przy 1 Gawler St. w Woodville West. Podpisanie tytułu własności domu odbyło się 2 stycznia. »

Rok 1974

Ten rok obchodzono jako Rok Srebrnego Jubileuszu powojennej Emigracji Polskiej w Australii. Aby godnie przeżyć ten jubileusz, a zarazem przygotować się na przeżycie Roku Świętego, we wszystkich większych ośrodkach Duszpasterstwa Polskiego prowadzonych przez księży chrystusowców przeprowadzone zostały Misje święte. Nauki głosił ks. Edward Szymanek wikariusz generalny Towarzystwa Chrystusowego. »

Rok 1973

10 lutego w sobotę w Brisbane Polacy witali kard. Karola Wojtyłę. (fot nr 47) Deszczowa środa 14 lutego przeszła do historii Polonii sydneyskiej jako dzień jej spotkania z Arcybiskupem i Metropolitą Krakowskim kard. Karolem Wojtyłą. Po przywitaniu Księdza Kardynała przez Ks. Arcybiskupa, kardynała-elekta Jamesa Freemana, odbyła się konferencja prasowa, podczas której dziennikarze polscy i australijscy mieli okazję bezpośredniej rozmowy z delegatem Episkopatu Polski na 40 Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. »

Rok 1972

W lutym 1972 roku przybył do Australii z wizytą ks. Wojciech Kania – przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego.(fot nr 44) Celem jego podróży była wizytacja polskich placówek duszpasterskich w Australii i Nowej Zelandii prowadzonych przez księży chrystusowców. 9 lutego zginął w wypadku samochodowym ks. Marian Kołodziej. Spieszył na powitanie Przełożonego Generalnego do Sydney. Nabożeństwa żałobne odprawiono pod przewodnictwem Księdza Generała w Morwell i w Sydney. śp. ks. Marian spoczął na cmentarzu Pine Grove koło Marayong. (fot nr 45) »

Rok 1971

Dzień 2 maja 1971 roku zapisał się szczególnie mocno w pamięci Polaków mieszkających w Gippsland. Był to dzień w którym w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa zawieszono i poświęcono kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Uroczystość rozpoczęła się procesją z terenu szkoły do pobliskiego kościoła. Przed oczami zdumionych i zachwyconych przechodniów australijskich przesuwały się wielobarwne szeregi dzieci i młodzieży w strojach narodowych. W kościele ks. Marian Kołodziej powitał przybyłego na uroczystość ks. bp. A. F. Fox’a, księży australijskich i polskich, siostry zakonne oraz ponad 600 wiernych rodaków i przypomniał zgromadzonym rolę kultu Matki Bożej w Polsce. Po poświęceniu Wizerunku przez księdza biskupa ks. Marian wspólnie z wiernymi odmówił akt oddania się Matce Bożej. »

Rok 1970

Styczeń roku 1970 związał się z kolejną wizytą ks. bp. Władysława Rubina w Australii. Dnia 18 stycznia w Essendon odbyła się z jego udziałem uroczystość rozpoczęcia budowy Sanktuarium Maryjnego. »

Rok 1969

7 lutego 1969 r. w prywatnej kaplicy warszawskiej rezydencji Prymasa Polski święcenia biskupie z rąk ks. kard. Stefana Wyszyńskiego otrzymał ks. dr Szczepan Wesoły.(fot nr 37) Ksiądz Biskup powołany został do pracy duszpasterskiej wśród emigracji polskiej przy boku biskupa Władysława Rubina, Delegata Prymasa Polski dla duszpasterstwa Polonii zagranicznej. »