Lata 1969 - 1978

Lata 1969 - 1978 29 grudnia 2009 wyświetleń: 3164

Rok 1973

10 lutego w sobotę w Brisbane Polacy witali kard. Karola Wojtyłę. (fot nr 47) Deszczowa środa 14 lutego przeszła do historii Polonii sydneyskiej jako dzień jej spotkania z Arcybiskupem i Metropolitą Krakowskim kard. Karolem Wojtyłą. Po przywitaniu Księdza Kardynała przez Ks. Arcybiskupa, kardynała-elekta Jamesa Freemana, odbyła się konferencja prasowa, podczas której dziennikarze polscy i australijscy mieli okazję bezpośredniej rozmowy z delegatem Episkopatu Polski na 40 Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny.

 Półgodzinne interview wydawało się kilkugodzinną sesją, a gdy minęło, niekończące się oklaski i gromkie “sto lat” towarzyszyły wejściu w grono już tylko o polskich twarzach. Słowo powitalne w imieniu 30 ponad duszpasterzy polskich na antypodach wygłosił Rektor Polskiej Misji Katolickiej ks. prałat Witold Dzięcioł z Perth. Podczas wizyty w Sydney Ksiądz Kardynał zamieszkał w rezydencji prywatnej kard. Freemana w Double Bay. Następnego dnia, wieczorem, bezpośrednio po krótkich nawiedzinach katedry NMP oraz domu księży chrystusowców w Bankstown, koncelebrował Arcybiskup Krakowa z 14 polskimi kapłanami Mszę św. w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Marayong i wygłosił słowo Boże.(fot nr 48) Potem odbyła się akademia podczas której prof. Śronek w imieniu Polaków z Nowej Południowej Walii podziękował Dostojnemu reprezentantowi Episkopatu Polski za te upragnione odwiedziny. Była już 10 wieczorem gdy Ksiądz Kardynał kończąc spotkanie z rodakami w Marayong zaintonował Apel Jasnogórski. Piątek 16 lutego, był ostatnim dniem wizyty w metropolii sydneyskiej przeznaczonym na zerknięcie okiem do Domów Polskich. Najpierw Kardynał przybył do Domu “Orła Białego” w Cabramatta, gdzie spotkał się z organizacjami świeckimi i kościelnymi tamtejszego terenu, w godzinę później był witany przez Mr. Lockwood, burmistrza Bankstown, i z kolei poświęcił Klub i Dom Polski przeciąwszy uprzednio wstęgę wspólnie z burmistrzem, gospodarzem terenu. Wreszcie znalazł się Dostojny gość w otoczeniu kombatantów zebranych w najstarszym centrum polskości, w Ashfield. Zarówno Dom Polski, jaki i Klub miały odświętny wygląd. Burmistrz miasta Ashfield, gdy Jego Eminencja zwrócił uwagę na jego młody wiek, nie omieszkał dodać: “You are very young Cardinal, too”.
Począwszy od wylądowania w Sydney kardynałowi Wojtyle towarzyszyli nieodłącznie: J. E. ks. bp Szczepan Wesoły. Ks.prał. W. Dzięcioł oraz miejscowi duszpasterze – ks. prow. J. Kołodziej, ks. A. Duczkowski i ks. St. Marut. Trwająca półtora dnia wizyta w Sydney została wyjątkowo sprawnie zrealizowana dzięki talentowi i ofiarnej pracy ludzi tej miary co Jerzy Prociuk z East Roseville, Józef Drewniak z Ashfield, Feliks Lis z Cabramatta i Andrzej Rosiak z Penrith. Świeccy poczuli się odpowiedzialni za biskupią posługę i zrobili to na medal.
16 lutego po południu ks. kard. Karol Wojtyła przybył do Canberra. Na powitanie zgromadziła się liczna grupa rodaków, w której imieniu przywitał Kardynała prof. J. Zubrzycki. Wieczorem rząd federalny wydał na cześć przedstawiciela katolickiej Polski obiad w Parlamencie. Tego samego wieczoru o godz. 20.00 odbyło się uroczyste otwarcie Domu Klubu Orła Białego, poświęcenie go i nazwanie Domem im. Mikołaja Kopernika. Nazajutrz rano odbyła się główna uroczystość kościelna w katedrze św. Krzysztofa na Manuka. Po południu bardzo serdecznie i po rodzinnemu zgotowali przyjęcie rodacy w Queanbeyan. Wieczorem ks. kard. Karol Wojtyła odleciał samolotem do Melbourne na 40 Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny.
19 lutego ks. kard. Wojtyła przybył do Hobart. Spotkał się z Polakami na Mszy św. w Moonah, podczas której udzielił sakramentu bierzmowania 31 kandydatom. Wziął także udział w bankiecie z przedstawicielami organizacji społecznych, zaś wieczorem w sali Domu Polskiego spotkał się z ogółem rodaków. Z zaciekawieniem oglądał oryginalnie przedstawioną na scenie historię przybycia na Tasmanię pierwszych Polaków, a także sztukę teatralną “Sąsiedzi” obecnej na sali autorki pani Krystyny Jackiewicz. Przyleciał wczesnym rankiem i odlatywał po 24 godzinach znowu wcześnie rano po nocnym spoczynku na australijskiej plebani, a nawet postawieniu swej stopy na szczycie znajdującej się w tym dniu w chmurach Góry Wellington.
Wydarzenie z Essendon, choć nie należy do kroniki prowincji chrystusowców musi być jednak na tym miejscu odnotowane, ponieważ jako cząstka polonijnej rodziny w Australii radowali się tą niezwykłą chwilą. W dniu 24 lutego J. E. kardynał Karol Wojtyła, w asyście ks. bp. Szczepana Wesołego i obecności duchowieństwa polskiego i australijskiego, dokonał poświęcenia polskiego kościoła w Essendon, wybranego na Sanktuarium Maryjne.
W dniu 25 lutego o godz. 12. W kościele św. Ignacego w Richmond ks. kard. Karol Wojtyła udzielił święceń kapłańskich ks. Leonardowi Kieschowi TJ i ks. Wiesławowi Słowikowi TJ.
Opuszczając Australię ks. kard. Wojtyła napisał list do Polaków, który został wydrukowany w Przeglądzie Katolickim. Warto przytoczyć fragment tego tekstu: “Jaka jest najgłębsza myśl tych wszystkich naszych spotkań i przeżyć? Mamy najgłębsze przekonanie, że Chrystus przez swój Kościół zawsze “oczyszcza, umacnia i podnosi uzdolnienia, zasoby i obyczaje” zarówno każdego Polaka jaki całego Narodu. I dlatego pragniemy gorąco nadal stanowić Jego dziedzictwo przez Maryję naszą Matkę i Królową. Nie chcemy za żadną cenę pozbawić się tych świateł i tych mocy ducha, jakie płyną z Jego Ewangelii i Eucharystii. Ewangelia i Eucharystia stale ukazuje ludziom i narodom pełny i doskonały kształt ich życia. Stąd też wyprowadzam moje gorące życzenia dla całej australijskiej Polonii. Niech ta wspólnota, jaką utrzymujecie z Ojczyzną poprzez Kościół, pomoże Wam jeszcze lepiej poznać sens Waszej wiary, a zarazem znaczenie polskości, abyście nie byli zagubieni wśród obcych, ale świadomi swego miejsca w wielkiej rodzinie narodów”.
Mszę św. w Popielec 7 marca w kościele w Marayong celebrował ks. bp Szczepan Wesoły. Zaś następnego dnia Ksiądz Biskup rozpoczął wielkopostne nauki rekolekcyjne w kościele św. Feliksa w Bankstown, które trwały do dnia 10 marca. Podczas liturgii śpiewał chór “Echo” prowadzony przez L. Tyla.
Rankiem 15 marca wylądował na lotnisku w Sydney ks. Stefan Kocząb. Wraz z jego przyjazdem liczba chrystusowców w Australii i Nowej Zelandii wzrosła do jedenastu. Trzy tygodnie później 6 czerwca, na pokładzie statku “Galileo Galilei” dopłynął do portu w Sydney ks. Bernard Bednarz.(fot nr 49) Skierowany został na placówkę do Newcastle.
W końcu czerwca chrystusowcy w Bankstown przeprowadzili się z de Witt st. do nowego domu wybudowanego przy 4 Little Rd. (fot nr 50) Uroczystego poświęcenia nowego domu zakonnego dokonał ks. kard. James Freeman.
Dnia 17 listopada zmarł w Brisbane proboszcz polskiej parafii na Bowen Hills, o. Kasjan Wolak OFMcap. (fot nr 51) Zgon Ojca Kasjana zamknął pewną epokę Polonii w Brisbane; epokę, której on nadał kierunek i charakter, którą kształtował przez 18 lat swego pracowitego życia. Przez ostatnich siedem lat schorowanemu o. Kasjanowi w pracy duszpasterskiej pomagali księża chrystusowcy: ks. Jan Westfal – 4 lata i ks. Zbigniew Pajdak – 3 lata.
28 listopada wybrano nowy zarząd wiceprowincji, który został zatwierdzony przez Przełożonego Generalnego. Utworzyli go księża: Zbigniew Pajdak (fot nr 52) jako przełożony wiceprowincji, ks. Mirosław Gębicki jako I radny i ks. Andrzej Duczkowski jako II radny i ekonom.
Po śmierci o. Kasjana Wolaka parafię na Bowen Hills przekazano w opiekę Towarzystwu Chrystusowemu. Pierwszym proboszczem został mianowany ks. Józef Kołodziej. Księdzu Bernardowi Bednarzowi powierzono obowiązki wikariusza.

aktualizowano: 2009-12-31