Początki 1959 – 1968

Początki – 1959 – 1968

Okres ten w najnowszej historii Polski należy po części do lat tzw. “odwilży”, liczonej od października 1956 roku, choć już w roku 1955 trwała działalność klubów Krzywego Koła, tolerowana przez władze jako “wentyl bezpieczeństwa” i rozpoznanie nastrojów społecznych. »

Rok 1967

W dniu 24 lutego Ojciec św. Paweł VI mianował J. E. ks. bpa Władysława Rubina Sekretarzem Generalnym Synodu Biskupów. 7 maja odbyła się w Marayong niecodzienna uroczystość. Mszę św. w intencji Ojczyzny koncelebrowała grupa księży werbistów.(fot nr 33) Spędzili oni kilka miesięcy w Australii przygotowując się do wyjazdu na misje do Nowej Gwinei. Ta Msza św. w Maryayong była ich pożegnaniem z Polonią, wśród której żyli, modlili się i służyli kapłańską posługą. »

Rok 1966

W związku z trudną sytuacją w ojczyźnie spowodowaną akcjami komunistycznej władzy przeciwko kościelnym obchodom Millennium, 30 stycznia 1966 przedłożono rezolucję do premiera Australii, Delegata Apostolskiego, kard. Gilroy’a i bpa Simmondsa oraz do biskupa Rubina. W liście do bpa Rubina czytamy: “Społeczeństwo polskie w Wiktorii, zebrane w dniu 30 stycznia w Melbourne, łączy się z Jego Ekscelencją w głębokim żalu z powodu prześladowania Kościoła katolickiego w Polsce i ograniczenia swobody ruchów Prymasa Polski ks. kard. Wyszyńskiego. Wierzymy głęboko, że ciemna noc niewoli naszej Ojczyzny rychło się skończy, siły przewrotności i zła odejdą, a nad Polską zajaśnieją w dawnym blasku emblematy wiary chrześcijańskiej wraz z naszym tysiącletnim zawołaniem Polonia Semper Fidelis. »

Rok 1965

Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński przesłał rektorom Polskich Misji Katolickich, Duchowieństwu i Rodakom za granicą, pozdrowienie w Panu na Boże Narodzenie i Nowy Rok. W swoim posłaniu stwierdza: “Życzenia te składam po raz pierwszy w nowym charakterze, Opiekuna duchowego całej Polskiej Emigracji i Polonii zagranicznej. Bóg odwołał do siebie zasłużonego i mężnego obrońcę praw Rodaków żyjących poza granicami Kraju, Arcybiskupa Józefa Gawlinę (...). I dlatego, z woli Stolicy świętej, przejęliśmy obowiązki Prymasa Polski, wobec Polonii zagranicznej – wypełniane po wojnie przez Zmarłego Arcybiskupa-Żołnierza – w zastępstwie Prymasa Polski”. »

Rok 1964

Dnia 4 marca przybył do Sydney kolejny chrystusowiec: ks. Józef Furman, aby objąć placówkę duszpasterską w Bankstown i kontynuować dzieło rozpoczęte przez ks. Edmunda Gagajka, który pod koniec tego miesiąca opuścił na stałe Australię. »

Rok 1963

Styczeń w Marayong upłynął pod znakiem kolonii letnich zorganizowanych przez Komitet Wykonawczy Polskiej Macierzy Szkolnej. Uczestniczyło w nich 46 dzieci. Dzięki pomocy Sióstr Nazaretanek warunki pobytu uczestników kolonii były bardzo wygodne. Dzieci zostały umieszczone w dwóch barakach. Kuchnia i jadalnia znajdowały się w pobliżu, w oddzielnym budynku. Tam rządziły panie M. Krupska i M. Hermanowa pełniąc funkcje kucharek, kelnerek i magazynierów. Intendentem był p. B. Kowalski, dowożący codziennie żywność. Rząd dusz nad grupą chłopców sprawowali ks. A. Baranowski, ks. Józef Kołodziej i K. Zawadzki. Nad dziewczynkami czuwała p. E. Majewska z córką Jolą. W niedzielę 13 stycznia odbył się w Marayong piknik, na który przybyli tylko rodzice i znajomi dzieci. Powitał ich ks. Baranowski, a później dzieci przedstawiły program rozrywkowy we własnym wykonaniu. »

Rok 1962

Na początku tego roku Rektor Polskiej Misji Katolickiej ks. Witold Dzięcioł poinformował polskie społeczeństwo o niezwykłym darze Księdza Prymasa Wyszyńskiego: “Księża polscy na konferencji w Sydney (we wrześniu ub. roku) przygotowując obchody Milenium Chrztu Polski uchwalili między innymi sprowadzenie z Kraju obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, który po odwiedzeniu polskich ośrodków w Australii ma być umieszczony na stałe w katedrze sydneyskiej. Prymas Polski wiedział o tym projekcie i pochwalił go, ale nie spodziewaliśmy się, aby ofiarował nam obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Tymczasem 17 lutego otrzymałem od. J. Em. Kardynała Wyszyńskiego telegram, nadany w Rzymie, tej treści: ‘Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej dla Polonii Australijskiej do »

Rok 1961

Na początku tego roku ukazały się statystyki informujące o ilości Polaków mieszkających w Australii. Dowiadujemy się z nich, że od zakończenia wojny do września 1960 r. ogółem wyemigrowało do Australii 76 708 osób narodowości polskiej. Biorąc pod uwagę przyrost naturalny, ilość Polaków w Australii można szacować na 90 000. W statystykach na czerwiec 1960 r Polacy stanowili 4,8 proc. imigrantów przybyłych po wojnie do Australii, zajmując 5 miejsce po Brytyjczykach, Włochach, Holendrach i Niemcach, przed Grekami, Jugosłowianami i Węgrami. We wrześniu 1960 r. dorosłych (powyżej 16 lat) nie naturalizowanych osób narodowości polskiej było 24 093. Ogółem naturalizowało się 42 620 Polaków. »

Rok 1960

Ten rok dla Polonii sydneyskiej rozpoczął się pod znakiem jubileuszów ks. Franciszka Arciszewskiego. Zasłużony ten kapłan obchodził bowiem srebrny jubileusz kapłaństwa i zarazem 10-lecie pracy duszpasterskiej w Sydney. Gdy w październiku 1959 r. ks. Arciszewski wyjechał na miesięczny urlop, zawiązał się w Sydney Komitet Jubileuszowy, na którego czele stanęli: o. W. Maćkowiak, ks. E. Gagajek i A. Poniński, prezes rady PMS. Obchody jubileuszu wyznaczono na 31 stycznia, bezpośrednio po nabożeństwie o godz. 6.00 po poł. w sali parafialnej w Ashfield. »

Rok 1968

Był to niezwykły rok w życiu Polonii australijskiej. Rozpoczął się wizytą ks. bp. Władysława Rubina, który dwa miesiące spędził na Antypodach odwiedzając rodaków w Australii i Nowej Zelandii. Pracowita była ta obecność.(fot nr 36) Ksiądz Biskup odwiedził bowiem Polaków nie tylko w wielkich miastach, ale miał także czas, by spotkać się z tymi, którzy osiedlili się w małych miejscowościach z daleka od centrów życia polskiego. »