ks. Bernard Bednarz TChr

ks. Bernard Bednarz TChr 9 marca 2024 wyświetleń: 175

ks. Bernard Bednarz SChr (01.01.1940-08.03.2024)

* 01.01.1940 r. + 08.03.2024 r.

 

Ks. Bernard Bednarz SChr, syn Mikołaja i Marii z Prączaków, urodził się 1 stycznia 1940 r. w zajętym przez Sowietów wskutek ustaleń paktu Ribbentropp-Mołotow Hanaczowie (w okresie międzywojennym wieś należała do Polski i leżała w powiecie przemyślańskim w województwie tarnopolskim, a podczas wojny została całkowicie zniszczona przez bandy UPA). Został ochrzczony już 3 stycznia 1940 r. w miejscowej parafii pw. Świętej Marii Magdaleny. Dramatyczne i tragiczne przeżycia czasów II wojny światowej oraz zaistniałe przez działania wojenne i ustalenia Wielkiej Trójki zmiany granic spowodowały, że rodzina Bednarzów znalazła się na tzw. Ziemiach Odzyskanych i osiadła w Chotkowie w powiecie żagańskim. W sąsiedniej Brzeźnicy młody Bernard w 1950 r. przyjął sakrament bierzmowania. Szkołę średnią, Technikum Przemysłowo-Pedagogiczne, ukończył w 1964 r. Wtedy też zgłosił się i wstąpił do Towarzystwa Chrystusowego dla Wychodźców. We wrześniu 1964 r. rozpoczął w Ziębicach nowicjat. Zwieńczył go złożeniem w Ziębicach pierwszej profesji zakonnej 8 września 1965 r. Po ślubach podjął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa, podczas których ponawiał śluby zakonne, został włączony do stanu duchownego przez obrzęd tonsury i przyjął niższe i wyższe święcenia. Śluby wieczyste złożył 13 września 1970 r. w Poznaniu, a w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 20 maja 1971 r. z rąk abpa Antoniego Baraniaka SDB przyjął święcenia kapłańskie.
Po święceniach i krótkim zastępstwie w sanktuarium Marii Śnieżnej w Górze Iglicznej podjął posługę duszpasterską w parafiach Towarzystwa Chrystusowego na Pomorzu Zachodnim: w lipcu 1971 r. został skierowany do parafii pw. Świętego Ducha w Szczecinie Zdrojach, a po wakacjach 1971 r. przeniesiony do parafii pw. św. Ottona w Pyrzycach, w której posługiwał do wiosny 1973 r., ponieważ został wyznaczony do pracy wśród Polonii na Antypodach. W Australii posługiwał w Newborough, Newcastle, Canberze, Bankstown, Liverpool, Adelajdzie, Brisbane, Keysborough na przedmieściach Melbourne, Sunshine Coast, Gold Coast, a w Nowej Zelandii, zarówno w Auckland, jak i Wellington.
W październiku 2020 r. powrócił do ojczyzny i zamieszkał w Domu Głównym w Poznaniu. W miarę sił i zdrowia angażował się w posługę duszpasterską, szczególnie w parafii Miłosierdzia Bożego w niderlandzkiej diecezji den Bosch (obejmującej miejscowości den Bosch, Eindhoven, Oss i Tilburg), gdzie był ceniony jako spowiednik tamtejszej młodej Polonii. Chętnie pomagał również w Biurze Wieczystej Księgi Fundatorów i Darczyńców zgromadzenia w Poznaniu. Do wspomnianej polonijnej parafii wyjechał też na początku Wielkiego Postu 2024 r., jednak gdy siły zdecydowanie odmówiły posłuszeństwa został przewieziony z powrotem do Polski. W puszczykowskim szpitalu w piątek 8 marca 2024 r. Pan Życia i Śmierci wezwał go do Siebie.

Requiescat in pace...
ost. aktualizacja: 2024-03-09