ks. Józef Gula TChr

ks. Józef Gula TChr 29 września 2012 wyświetleń: 7995

ks. Józef Gula TChr (21.08.1926 - 21.09.2012)

*21.08.1926 - + 21.09.2012

Ks. Józef Zbigniew Gula SChr urodził się 21 sierpnia 1926 r. w Lublinie.

Do Towarzystwa Chrystusowego wstąpił 20 września 1947 r. w Puszczykowie. Pierwszą profesję zakonną złożył 29 września 1948 r. w Puszczykowie, zaś dozgonną 29 września 1951 r. w Poznaniu. Święcenia prezbiteratu przyjął  21 czerwca 1953 r. z rąk ks. bpa Herberta Bednorza w Poznaniu.

Po święceniach pracował jako wykładowca patrologii w Seminarium w Ziębicach. Od 1956 roku był duszpasterzem w Naramowicach, następnie w parafii św. Jana Chrzciciela w Szczecinie i od 1958 roku w Sarbii.

W 1959 r. wyjechał do Australii, gdzie był jednym z pionierów duszpasterstwa polonijnego chrystusowców. Pracował w ośrodkach duszpasterskich: Cardiff, Bankstown i Morwell. Był przełożonym okręgowym kapłanów Towarzystwa Chrystusowego w Australii. Głosił Misje przed uroczystościami Tysiąclecia Chrztu Polski we wszystkich ośrodkach polskich w Australii i na Tasmanii.

Od 1969 r. był duszpasterzem Polaków w Wielkiej Brytanii, gdzie  organizował struktury Prowincji  pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez trzynaście lat był przełożonym tej prowincji. Był  proboszczem w parafii Lampeter (Walia), Newcastle-upon-Tyne i London - Wimbledon. Jego staraniem kupiono kościół w Londynie w dzielnicy Putney.

W 1992 r. obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Londyńskim uzyskując tytuł doktora filozofii. Był wykładowcą Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie.

Do 1987 roku był proboszczem w Londynie – Putney, a potem rezydentem w tej parafii, pomagając w pracy duszpasterskiej.

Zmarł w Londynie dn. 21 września 2012 r. Prochy śp. ks. Józefa Guli zostały  złożone w krypcie kościoła na Putney.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie!

ost. aktualizacja: 2012-09-29