Początki 1959 – 1968

Początki 1959 – 1968 24 grudnia 2009 wyświetleń: 1758

Rok 1967

W dniu 24 lutego Ojciec św. Paweł VI mianował J. E. ks. bpa Władysława Rubina Sekretarzem Generalnym Synodu Biskupów. 7 maja odbyła się w Marayong niecodzienna uroczystość. Mszę św. w intencji Ojczyzny koncelebrowała grupa księży werbistów.(fot nr 33) Spędzili oni kilka miesięcy w Australii przygotowując się do wyjazdu na misje do Nowej Gwinei. Ta Msza św. w Maryayong była ich pożegnaniem z Polonią, wśród której żyli, modlili się i służyli kapłańską posługą.

2 lipca odbyło się zebranie Komitetu Budowy Kościoła w Marayong.(fot nr 34) Celem spotkania było podsumowanie prac Komitetu, a głównie wydanie specjalnego biuletynu z listą ofiarodawców. W imieniu kolektorów list do dobrodziejów kościoła podpisał ks. Baranowski. Czytamy w nim m.in.: “Po długim czasie wytężonej pracy zespołu redakcyjnego oddajemy do Waszych rąk biuletyn z kompletną listą ofiarodawców na kościół - wotum Polonii Australijskiej z okazji Tysiąclecia wiary Chrystusowej w Ojczyźnie. Upływa już blisko 3 lata od momentu rozpoczęcia zbiórki ofiar, tym samym zapoczątkowała się pierwsza lista ofiarodawców – fundatorów kościoła polskiego. (...) Ze skromnej cyfry kilkudziesięciu i kilkuset urosła do 7 tysięcy. Jest to liczba na pewno imponująca! Zwłaszcza gdy się ją jeszcze pomnoży przez 3 lub 4, tzn. ilość członków rodzin, które złożyły ofiarę na ten cel. Mimo to nie stanowi to nawet połowy Polaków zamieszkałych w Australii. Czy z tego wniosek, że pozostali są obojętni i zimni nawet na to, co stanowiło zawsze rdzeń i najgłębszy fundament naszego Narodu? Moim skromnym zdaniem – nie! Składa się na to wiele powodów, często błahych. (...) Każda rzecz, nawet najmniejsza, którą zamierza myślący człowiek, ma jakiś cel. Może pomyśli niejeden, jaki cel przyświecał SKB przy wydaniu biuletynu? Jeden z pierwszych i głównych celów, to podanie Wam kompletnego wykazu wszystkich ofiarodawców. Tym biuletynem chcemy również uczcić Waszą hojność i z serc płynącą ofiarność, a zarazem wprowadzić wszystkich, zwłaszcza mieszkających w innych stanach, w nasze troski i radości “marajońskie”. Niechaj tych kilka zdjęć zamieszczonych w nim wprowadzi Was a zarazem połączy nas duchowo, w tym wspólnym wysiłku i największym przedsięwzięciu społeczeństwa polskiego w Australii, to jest wybudowanie, wykończenie i spłacenie długu kościoła Matki Bożej Częstochowskiej – Pomnika ku czci poległych”. (fot nr 35)

aktualizowano: 2009-12-31