Lata 1969 - 1978

Lata 1969 - 1978 29 grudnia 2009 wyświetleń: 2637

Rok 1974

Ten rok obchodzono jako Rok Srebrnego Jubileuszu powojennej Emigracji Polskiej w Australii. Aby godnie przeżyć ten jubileusz, a zarazem przygotować się na przeżycie Roku Świętego, we wszystkich większych ośrodkach Duszpasterstwa Polskiego prowadzonych przez księży chrystusowców przeprowadzone zostały Misje święte. Nauki głosił ks. Edward Szymanek wikariusz generalny Towarzystwa Chrystusowego.

Rozpoczęcie Misji nastąpiłołw Newcastle dnia 10 marca, a zakończone zostały uroczystym nabożeństwem w intencji Ojczyzny odprawionym w niedzielę 5 maja w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Marayong. W tej uroczystości wziął udział kard. J. Freeman, który wygłosił kazanie i poprowadził procesję z Najświętszym Sakramentem. Głównym celebransem uroczystej Mszy św. był ks. Edward Szymanek – wikariusz generalny Towarzystwa Chrystusowego. Z okazji obchodów Srebrnego Jubileuszu list do Polaków w Australii przysłał Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński. Czytamy tam m.in.: “Dnia 3 maja 1974 RP. pragniecie obchodzić uroczyście w Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej w Marayong 25-lecie swego pobytu na gościnnej Ziemi Australijskiej. (...) Zapewne także i Wy, Ukochani Rodacy, zebrani na swoim Jubileuszu w Marayong, włączycie się w obchody ogłoszonego przez Ojca Świętego Pawła VI Świętego Roku Jubileuszowego, oraz zjednoczycie się z całą Polską, aby wspólnie wypraszać sobie Łaski Miłościwego Pana, pogłębiać w sobie przez modlitwę i dobre uczynki życie Boże, poznawać coraz lepiej czym jest Kościół Święty dla nas i dla naszego Narodu, oraz odrzucić ze swego życia wszelkie zło i pojednać się z Bogiem, Kościołem i Braćmi”.
W środę 27 marca przedstawiciele społeczeństwa polskiego w Wellington na Nowej Zelandii powitali nowego duszpasterza, ks. Jana Westfala. Wieczorem tego samego dnia odbyło się spotkanie Rady Duszpasterskiej, a 31 marca nowy kapelan odprawił uroczystą Mszę św. w kościele św. Józefa w obecności ks. bpa N. Sneddena. Dotychczasowy kapelan ks. W. Lisik udał się do Newcastle.
Nowy zarząd prowincji dokonał w tym roku także innych zmian na placówkach duszpasterskich. Połączono ośrodek w Liverpool z Cabramatta i Fairfield, a duszpasterstwo objął w nim ks. Z. Pajdak. Ks. St. Marut udał się do Canberra.

Po raz pierwszy zorganizowano także rekolekcje dla wszystkich polskich duszpasterzy z Australii. Odbyły się one w klasztorze karmelitów w Minto NSW, a w nauki głosił ks. E. Szymanek T. Chr.
30 czerwca w sali przy Sanktuarium Maryjnym w Essendon odbył się Festiwal “Sacrosong 74”. Duszą tej imprezy był ks. Wiesław Słowik TJ. W składzie komisji oceniającej występy solistów i zespołów zasiadał między innymi ks. Stefan Kocząb T. Chr.
Pod koniec sierpnia grono duszpasterzy polskich w Australii powiększyło się z przyjazdem dwóch chrystusowców: ks. Kazimierza Bojdy i ks. Stanisława Wrony. Ks. Bojda podjął pracę w ośrodku duszpasterskim Cabramatta-Fairfield.
Na specjalne zaproszenie ks. bpa J. W. Gleeson’a – rządcy archidiecezji Adelaide, tamtejsze duszpasterstwo polskie przejęło Towarzystwo Chrystusowe. Praca duszpasterska księży chrystusowców ma objąć teren całej Adelaide z wyjątkiem parafii Ottoway – obsługiwanej przez polskich ojców franciszkanów, oraz mniejsze skupiska polskie na terenie całej Południowej Australii. Duszpasterzem Polaków mianowano tam ks. Mirosława Gębickiego, który swoje obowiązki rozpoczął dnia 5 października. Do pomocy w duszpasterstwie w Adelaide skierowany został ks. Stanisław Wrona.
W ostatnią niedzielę września obowiązki duszpasterskie w Canberra objął ks. Stanisław Marut.
Na zaproszenie Rektora PMK w Australii ks. prał. W. Dzięcioła od 10 września do 1 października przebywał w Australii ks. bp Szczepan Wesoły. Najwięcej czasu poświęcił tym razem Ksiądz Biskup Zachodniej Australii. W swych pasterskich wędrówkach dotarł prawie do wszystkich skupisk polonijnych rozrzuconych na ogromnych przestrzeniach Zachodniej Australii. Na tyle, na ile czas pozwolił Ksiądz Biskup odwiedził Polaków w Adelaide, Brisbane, Sydney i Melbourne.

aktualizowano: 2009-12-31