Lata 1969 - 1978

Lata 1969 - 1978 29 grudnia 2009 wyświetleń: 2720

Rok 1971

Dzień 2 maja 1971 roku zapisał się szczególnie mocno w pamięci Polaków mieszkających w Gippsland. Był to dzień w którym w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa zawieszono i poświęcono kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Uroczystość rozpoczęła się procesją z terenu szkoły do pobliskiego kościoła. Przed oczami zdumionych i zachwyconych przechodniów australijskich przesuwały się wielobarwne szeregi dzieci i młodzieży w strojach narodowych. W kościele ks. Marian Kołodziej powitał przybyłego na uroczystość ks. bp. A. F. Fox’a, księży australijskich i polskich, siostry zakonne oraz ponad 600 wiernych rodaków i przypomniał zgromadzonym rolę kultu Matki Bożej w Polsce. Po poświęceniu Wizerunku przez księdza biskupa ks. Marian wspólnie z wiernymi odmówił akt oddania się Matce Bożej.

Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył ks. Józef A. Kołodziej – prowincjał Księży Chrystusowców w Australii. Wraz z nim przy ołtarzu stali ks. M. Chlebowicz i ks. M. Kołodziej. W zapiskach kronikarskich z tej uroczystości czytamy: “Lekcję po polsku i angielsku odczytuje chłopiec ubrany w strój narodowy. Ludzi ogarnia wzruszenie. Bo tak się jakoś dziwnie składa, że zarówno smutek jak i radość najłatwiej wyrazić ściśniętym gardłem i uczcić łzą, której się nikt nie wstydzi. Po Ewangelii, na ambonę wchodzi ks. prałat Lucjan Jaroszka. Znany dobrze wszystkim zgromadzonym. Ks. Jaroszka był pierwszym ich duszpasterzem, jeszcze w czasie pobytu w obozie w Sale. Kazanie krótkie, ale trafiające do serca. Bo jest to kapłan gorliwy i złotousty kaznodzieja. (...) Na zakończenie, procesjonalnie przeniesiono obraz do kaplicy, gdzie odtąd i tu, w Gippslandii, będzie nam patronowała nasza Częstochowska Pani. Ku pokrzepieniu serc...”.
W związku z powierzeniem ks. Józefowi Kołodziejowi obowiązków prowincjała Towarzystwa Chrystusowego w Australii (fot nr 43), w dniu 3 lipca Polacy z Cabramatta, Fairfield i okolicy pożegnali swojego duszpasterza, który przez 9 lat pracował w tymże ośrodku. Oprócz miejscowych, tłumnie zebranych rodaków, uświetnili tę uroczystość swoją obecnością polscy duszpasterze z Sydney, Siostry Najświętszej Rodziny z Marayong, delegat Rady Naczelnej J. Redler, prezes Zarządu Głównego Związku Polskiego w NPW R.Treister, redaktor “Wiadomości Polskich” J. Dunin-Karwicki oraz go?cie z Bankstown i Liverpool. Wieczorem w sali Domu Orła Białego w Cabramatta odbyła się akademia zorganizowana przez wszystkie organizacje religijne, Związek Polaków oraz Koło Przyjaciół Harcerstwa. Całością imprezy kierował ks. St. Lipski. Na program pożegnania złożyły się przemówienia wszystkich prezesów, występy chóru kościelnego pod dyr. F. Lisa, bardzo udany występ harcerzy, wiersze deklamowane przez dzieci ze szkoły polskiej. Na koniec serca wszystkich zebranych rozweseliła Polska Grupa Taneczna “Mazury” z Bankstown. Panie z Kółka Różańcowego od?więtnie przystroiły salę w Domu Orła Białego i obficie zastawiły stoły. Tak w atmosferze wdzięczności, serdecznego podziękowania spędził ks. J. A. Kołodziej ostatni wieczór wśród swoich parafian. Pracę duszpasterską w Cabramatta i Fairfield przejął po nim ks. Mirosław Gębicki.
Uroczyście, jak każdego roku obchodzono w Newcastle Wniebowzięcie NMP – święto Matki Boskiej Zielnej. Rozpoczęto śpiewaniem Godzinek. Następnie z kościoła wyruszyła barwna procesja z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Mszę św. celebrował ks. Jan Westfal, a lekcje przeczytali Robert Łojszczyk i Feliks Dangel. Kazanie wygłosił zaproszony na uroczystość biskup diecezji. Zwracając się do ks. Jana i wiernych powiedział: “Pragnę oznajmić wam swoją wdzięczność za słowa tak dla mnie przychylne. To wdzięczność dla was za wasze przywiązanie do Maryi Częstochowskiej. Była ona dla was ucieczką w waszej przeszłości i chroniła wasz kraj w trudnych jego chwilach. Wyraz waszej czci ku Maryi jest wyjątkowy. Dlatego jako biskup tej diecezji pragnę być z wami na waszych uroczystościach. Zachęcam was do pielęgnowania waszych tradycji i zwyczajów. Zachęcam was do wierności Królowej Polski, Matce nas wszystkich”.
Kilkunastotysięczna rzesza polonijna w Nowej Południowej Walii przeżywała od 17 października niejedną podniosłą chwilę w związku z beatyfikacją o. Maksymiliana Kolbego. W niedzielę 17 października do kościoła św. Feliksa w Bankstown w uroczystej procesji wniesiono obraz o. Kolbego. Procesji przewodniczył ks. prowincjał Józef Kołodziej w towarzystwie miejscowych duszpasterzy australijskich. Tej samej niedzieli w diecezji Maitland w Domu Polskim w Broadmeadow, miejscowa Polonia dołożyła starań, by pokazać inscenizację przybliżającą ostatnie chwile życia nowego błogosławionego. W Maitland na akademię przybył ks. bp John Toohey, który w treściwym przemówieniu naświetlił heroizm cnót o. Maksymiliana. Podczas akademii Kościoły chrześcijańskie reprezentował Rev. Marshal z Church of England, zaś władze miejskie burmistrz miasta Mr. Walsh. Obydwaj goście gratulowali Polakom tak wielkiego rodaka, jakim jest O. Kolbe. W tydzień później, 24 października, obraz z Bankstown powędrował aż do Albury nad granicę z Wiktorią. Tamtejsi działacze SPK i Związku Polskiego oraz wszyscy Polacy w liczbie około 50 rodzin przeżywali dzień poświęcony pamięci więźnia Oświęcimia oznaczonego numerem 16670. Podobne uczczenie postaci Błogosławionego odbyło się 21 listopada w Marayong oraz 5 grudnia w Cabramatta.
W programie wystąpiły chóry z Bankstown i Cabramatta-Fairfield, wystawiono inscenizację poświęconą postaci Błogosławionego, a referat okolicznościowy wygłosił p. Ludwik Kruszelnicki z Wollongong. Przed akademią otwarto wystawę ku czci o. Maksymiliana.

 

aktualizowano: 2009-12-31