Lata 1969 - 1978

Lata 1969 - 1978 29 grudnia 2009 wyświetleń: 2605

Rok 1969

7 lutego 1969 r. w prywatnej kaplicy warszawskiej rezydencji Prymasa Polski święcenia biskupie z rąk ks. kard. Stefana Wyszyńskiego otrzymał ks. dr Szczepan Wesoły.(fot nr 37) Ksiądz Biskup powołany został do pracy duszpasterskiej wśród emigracji polskiej przy boku biskupa Władysława Rubina, Delegata Prymasa Polski dla duszpasterstwa Polonii zagranicznej.


Tegoroczna procesja Bożego Ciała, jak zapisano w Przeglądzie Katolickim, przy polskim kościele w Marayong wypadła wspaniale. Już w przeddzień święta, grupki Polaków z poszczególnych ośrodków z narzędziami, przyborami i różnymi materiałami w ręku montowały konstrukcje polowych ołtarzy, tak by w samo święto tylko je udekorować i zapiąć na ostatni guzik. W samo święto uroczystą Mszę św. celebrował ks. A. Baranowski, a słowo Boże wygłosił ks. J. A. Kołodziej. Po oddaniu chwały Bożej w czasie Bezkrwawej Ofiary ruszyła barwna procesja do czterech ołtarzy: poczty sztandarowe tak kościelnych, jak i świeckich organizacji, dzieci w strojach narodowych, młodzież, siostry, ministranci i księża ubrani w białe ornaty poprzedzali niesionego Chrystusa w monstrancji pod baldachimem.
W lipcu 1969 roku księża chrystusowcy odprawiali Msze św. i okolicznościowe nabożeństwa w następujących miejscach: Bankstown – ks. Wł. Lisik; Blacktown, Marayong, St. Marys – ks. A. Baranowski; Cabramatta, Fairfield – ks. J. A. Kołodziej; Liverpool, Revesby – ks. Zb. Pajdak; Maitland, Hamilton – ks. Fr. Feruga.
17 lipca 1969 r. poszerzyła się też wspólnota chrystusowców w Australii wraz z przybyciem na statku “Galileo Galilei” trzech nowych kapłanów. Byli nimi: ks. Mirosław Gębicki, ks. Marian Kołodziej i ks. Stanisław Lipski.(fot nr 38) Społeczeństwo polskie w metropolii Sydney powitało ich bardzo serdecznie. Obok Toongabbie i Bankstown rodacy z Cabramatta i okolicy dosłownie manifestacyjnie powitali wśród siebie polskich duszpasterzy w sali Domu Orła Białego.
Sierpniowe święto Matki Boskiej Częstochowskiej uroczyście obchodzono w Newcastle i Marayong. W Newcastle – Hamilton Polonia przygotowała się do tego święta przez trzydniowe rekolekcje, które wygłosił ks. Mirosław Gębicki. Maryjna uroczystość zgromadziła rodaków z całego ośrodka Newcastle. W uroczystości odpustowej wziął udział miejscowy ordynariusz ks. bp Toohey. Przed Mszą św. odbyła się procesja z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Wieczorem odbyło się tradycyjne spotkanie “Po odpuście”. Szczególną uwagę zwrócił na siebie występ chóru prowadzonego przez ks. Franciszka Ferugę.
Do roku 1969 polski kapelan diecezji Maitland nie miał swojego domu. W ostatnich latach mieszkał w pokoju przy sierocińcu. Ponieważ sierociniec został zamknięty, a jego pomieszczenia zakupił koncern stalowy, ks. Fr. Feruga znalazł się bez mieszkania. Ta trudna sytuacja zrodziła ideę kupienia domu dla polskiego kapelana. Kupiono dom w dzielnicy Mayfield.(fot nr 39) Po wykonaniu odpowiednich remontów mógł się tam wprowadzić już na stałe polski kapłan. Dom ten do dziś służy polskiemu duszpasterstwu.
31 sierpnia odbyły się uroczystości odpustowe w Marayong. Przybyli na nie rodacy z okręgu Sydney, Newcastle i Canberra. Mszę św. odprawił i kazanie wygłosił ks. dziekan A. Baranowski. Uroczystość odpustową uświetnił zjednoczony chór z Cabramatta, Fairfield i Liverpool pod dyrekcją p. Feliksa Lisa. Chór wykonał kilka pieśni maryjnych i eucharystycznych. Nabożeństwo zakończyło się błogosławieństwem i odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego. Po Mszy św. piknik, a o godz. 3.00 po poł. odbyła się akademia ku czci poległych i pomordowanych rodaków podczas II wojny światowej.
Tradycyjny “Wieczorek przed Adwentem” Polskiej Wspólnoty Diecezji Maitland zorganizowany przez Komitet Pomocy Duszpasterstwa Polskiego w dniu 29 listopada miał tego roku szczególnie uroczysty charakter. Polonia diecezji Maitland licznie zgromadzona w sali “Anzac House” witała nowoprzybyłego ks. Mirosława Gębickiego, przydzielonego do pomocy kapelanowi ośrodka ks. Franciszkowi Ferudze.
Z dniem 30 listopada 1969 rok w całym Kościele weszła w życie nowa konstytucja papieża Pawła VI tworząca ramy odnowionych obrzędów Mszy św. “Przegląd Katolicki” opublikował artykuł pióra ks. Z. Pajdaka pt. “Nowy układ Mszy świętej”, w którym wyjaśniony i omówiony został jasno i szczegółowo nowy porządek celebrowania Najświętszej Ofiary.
Dzień 30 listopada 1969 roku w australijskiej kronice Towarzystwa Chrystusowego ma swoje szczególne znaczenie. Oto w tę niedzielę polskie ośrodki w Gippsland powitały swego nowego duszpasterza - ks. Mariana Kołodzieja T.Chr. (fot nr 40) Dotychczasowy kapelan, ks. Józef Gula został przeniesiony do pracy duszpasterskiej wśród Polaków w Anglii. Powierzono mu misję zorganizowania tam nowej prowincji Towarzystwa Chrystusowego. Przez kilka miesięcy zastępował go ks. Z. Pajdak. Gromadnie zebrali się rodacy tego wieczoru w Newborough – Public Hall. Przyjechali przedstawiciele z najdalszych nawet ośrodków z Sale i Heyfield. Obecni byli ks. prał. L. Jaroszka i ks. Józef Janus SJ. Gromkie “Niech żyje nam” w wykonaniu zjednoczonych grup śpiewaczych zainaugurowało skromną powitalną akademię. Słowa powitania wygłosił ks. Z. Pajdak, a w imieniu polskiej społeczności przemówił K. Małek. Do powitań dołączył się ks. prał. Lucjan Jaroszka – pierwszy duszpasterz polski w tych stronach oraz ks. Janus z Melbourne. Dopuszczono także do głosu ks. Mariana Kołodzieja. Krótkim przemówieniem pełnym radości i humoru podbił serca swoich nowych parafian.

aktualizowano: 2009-12-31