Przyjaciele TChr.

Przyjaciele TChr. 2 stycznia 2010 wyświetleń: 20683

Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy Towarzystwa

Dzisiaj Kościół polski stoi przed wielkim wyzwaniem, jakim jest duszpasterska troska o wiernych, którzy Polskę opuścili. (Benedykt XVI)

Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej Nasze zgromadzenie zakonne od początku swego istnienia stara się otoczyć opieką duszpasterską Rodaków mieszkających poza granicami kraju. Dziś nasz zakon liczy blisko 500 członków – kapłanów, braci zakonnych i kleryków. Nasi duszpasterze pracują w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Brazylii, Argentynie, Australii, Nowej Zelandii, RPA, Anglii, Irlandii, Szkocji, Hiszpanii, Francji, Holandii, Włoszech, Islandii i na Węgrzech.
Szczególną troską staramy się otoczyć Rodaków mieszkających za wschodnią granicą Polski: na Białorusi, Ukrainie i w Kazachstanie.
Spełnianie naszej misji zakonnej nie byłoby możliwe bez Waszej pomocy, którzy wspieracie nas w tym dziele zarówno w Ojczyźnie jak i za granicą. Doświadczamy takich czynów ze strony każdego z Was – poprzez modlitwy, cierpienia za nas ofiarowane, ofiary mszalne i dary serca. To dzięki Wam każdy z nas, chrystusowców, niezależnie od miejsca, gdzie pracuje, nie kroczy samotnie drogą służby dla Boga i Polonii Zagranicznej.
My, Chrystusowcy, staramy się Wam odwdzięczyć – pamiętamy o Was w codziennej ofierze Mszy Świętej, która jest sprawowana w
Domu Głównym zarówno za żyjących, jak i za tych, którzy są już w Panu. Codziennie w Domu Głównym naszego Towarzystwa zanosimy modlitwy za naszych Przyjaciół i Darczyńców.
Poprzez miłość i ofiarność każdy z Was ma swój udział w dobrach duchowych, które są wypracowane naszą posługą misyjną.

Link do Księgi Przyjaciół i Darczyńców

ost. aktualizacja: 2012-10-01