Polish Hill River

Polish Hill River 2 stycznia 2010 wyświetleń: 19681

Polish Hill River - Church Museum

 Polish Hill River Church Museum zostało założone przez Wspólnotę Polską w Południowej Australii w celu gromadzenia dokumentów dotyczących historii polskiego osadnictwa na terenie tego Stanu oraz dla upamiętnienia wkładu polskich emigrantów w Jego rozwój.

The Polish Hill River Church Museum has been established by the South Australia Polish community in order to document and commemorate the contribution of Polish migrants to the State.

Historia:

1788 - Do Port Jackson (teraz Sydney Harbour) przybywają pierwsi 
           Europejscy (Brytyjscy) osadnicy w Australii.

1836 - Założenie Brytyjskiej Kolonii w Południowej Australii.

1836 - Duża grupa emigrantów europejskich przybywa do Południowej

           Australii. Grupa ta składa się głównie z Pruskich Luteran, są w niej

           także osoby o polsko brzmiących nazwiskach.

1839 - Pierwsze wzmianki o przybyciu Polaków, Galasz i Wotka.

1844 - Przyjeżdza grupa 31 Polaków z Dąbrówki w Wielkopolsce.

           Osiedlają się oni w Barossa Valey, blisko Tanunda.

1848 - Przyjazd innej grupy Polaków do Południowej Australii. 

           Znajdują się w niej m.in.: dr Antoni Sokołowski i dwóch austryjackich

           Jezuitów.

1851 - Austryjaccy Jezuici i Dr Sokołowski osiedlają się w Sevenhill.

1853 - Dr Sokołowski zostaje członkiem pierwszego District Council

            w Clare.

1856 - Przyjeżdza duża grupa Polaków (131 osób) z Dąbrówki

           Wielkopolskie oraz Zbąszyna.W wiekszości osiedlają się w Hill River,

           Sevenhill oraz Penwortham.

1857 - Pierwszy zakup ziemii w Hill River (potem nazwano tę posiadłość

           Polish Hill River) przez Polaków (Niemec) pierwszy polski chrzest 

           (Szymon Młodystach).

1864 - Pierwsza procesia Bożego Ciała w Sevenhill.

1867 - Bracia Jezuici Danielewicz i Matuszewski rozpoczynają działalność  

           edukacyjną wśród Polaków.

1869 - Utworzenie Komitetu Budowy Kościoła w Sevenhill. Jan Nykiel

           przekazuje ziemię oraz czyni jej zażądcami swoich synów Jana 

           i Jakoba oraz Lukasa Malycha i Paula Polomka.

1869 - Jan Nykiel zostaje mianowany przez District Council w Stanley 

           "special constable" w Hill River.

1870 - Przyjeżdża do Sevenhill Ks. Leon Rogalski, pierwszy polski ksiądz.  

           Rozpoczyna on pracę duszpasterską najpierw wśród Polaków  w Hill 

           River i okolicach, a później również w Barossa Valley oraz na 

           terenach położonych na północ od Peterborough.

1871 - Biskup Shiel poraz pierwszy odwiedza Polish Hill River oraz 

           konsekruje kościół p.w. św. Stanisława Kostki.

1871 - Ks. Rogalski publikuje w prasie katolickiej artykuł mówiący iż 

           "Polacy...w Sevenhill i Hill River... mają swoją własną szkołę  

           prowadzącą zajęcia w polskim i angielskim języku".

1872 - Pierwsza wzmianka o polskiej szkole w Hill River w Sands

           i McDougall's "Directory of South Australia".

1873 - Michael Rucioch zostaje wybrany do District Council w Clare, 

           a w 1877 r. zostaje jego przewodniczącym.

1874 - Przybywają do Hill River Siostry św. Józefa i rozpoczynają pracę w 

           szkole.

1875 - Jan Nykiel zostaje wybrany do District Council w Stanley..

1876 - Carl Kozlowski zostaje wybrany do District Council w Clare.

1876 - Biskup Reynolds poświęca głowny ołtarz i instaluje reliwie św. 

           Stanisława Kostki. Po ceremoni Jan Nykel (senior) wydaje przyjęcie 

           dla gości i lokalnej społeczności.

1882 - Polscy osadnicy zatrudniają irlandzkiego nauczyciela Jamesa Crowe.

1886 - Szkoła św. Stanisława Kostki zostaje przejęta przez Rząd

           Południowej Australii i przemianowana na Sevenhill East School.

1890 - Ks. Rogalski dokonuje spisu parafian; odnotowuje 322 osoby żyjące 

           w 62 polskich rodzinach w Hill River, Sevenhill oraz Penwortham.

1893 - Polacy przekazują Arcybiskupowi Adelaidy tytuł do ziemi na której 

           stoi kościół i szkoła.

1906 - 6 czerwca umiera ks. Leon Rogalski.

1924 - Zamknięcie szkoły w Hill River.

1950 - Kościół św. Stanisława Kostki zostaje dekonseksowany. Następuje 

            powolna dewastacja kościoła i szkoły, obraca się on w ruinę. Sam 

            budynek kościoła jest używany magazyn przez lokalnych farmerów.

 

*****************

 

1951 - Powojenni Polscy Emigranci dowiadują się o istniejących 

           pozostałościach po kościele i szkole.

1971 - Rozpoczyna się renowacja kościoła i szkoły w Polish Hill River przez 

           Polską Wspólnotę która także zakupuje 9 akrów ziemi przyległej do 

           pierwotnej 2 akrowej własności.

1980 - Kościół św. Stanisława zostaje wciągnięty do The Register of State 

           Heritage Item i zarejestrowany jako zabytek.

1988 - Zostaje oficjalnie otwarte przez Monsiniora Horgana Polish Hill 

           River Church Museum.Został także wmórowany przez grupę 

           potomków polskich pionierów kamień węgielny wraz z kapsułą 

           czasu  która ma zostać otwarta w 2036 r.

 

*****************

serdecznie zapraszamy i Ciebie do odwiedzenia

 Polish Hill River Church Museum

 

 

ost. aktualizacja: 2010-01-06