Lata 1979 –1988

Czas przemian 1979 –1988

Pontyfikat Jana Pawła II stał się świtem w nocy PRL-u. W tym okresie polityką USA kierował inny Polak, prof. Zbigniew Brzeziński, lansując inteligentną doktrynę pięciu biegunów (USA, ZSRR, Chiny, Japonia i Europa Zachodnia), która miała zastąpić stary układ dwubiegunowy (USA – ZSRR). Naród nasz, cierpiąc pod sowiecką okupacją, miał zatem sposobność wpływać na dzieje świata poprzez Watykan i Waszyngton. »