Lata 1979 –1988

Lata 1979 –1988 31 grudnia 2009 wyświetleń: 2903

Rok 1988

W lutym z okazji święta Matki Bożej z Lourdes, kiedy obchodzi się światowy Dzień Chorych, zostało odprawione uroczyste nabożeństwo, na które zaproszono osoby w podeszłym wieku i chorych. Mszę św. koncelebrowali polscy duszpasterze z metropolii Sydney pod przewodnictwem ks. St. Wrony. Kazanie wygłosił ks. Fr. Feruga, a błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem udzielił ks. J. A. Kołodziej. Na zakończenie odbyła się procesja różańcowa ze świecami. Kolejne dziesiątki różańca odmawiali przedstawiciele poszczególnych ośrodków duszpasterskich: Ashfield, Bankstown, Cabramatta-Fairfield, Liverpool i Marayong.

Rozpoczęła działalność nowa szkoła sobotnia w East Roseville. Kierowała nią w początkach tworzenia się p. Grażyna Obrębska, z którą współpracowały panie Maria Nowak i Lucyna Sumińska. W pierwszym roku do szkoły uczęszczało 30 dzieci.
Wielkopostne rekolekcje w tym roku głosił w Australii przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. dr Edward Szymanek. (fot nr 86 a) Podczas swojego pobytu odwiedził wszystkie ośrodki duszpasterskie księży chrystusowców i spotkał się z rodakami. Przełożony generalny wziął udział w uroczystościach Triduum Paschalnego w Marayong. On również przeprowadził rekolekcje dla polskich kapłanów.
W początkach marca ks. Edward Szymanek, przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego, wizytował ośrodki duszpasterstwa polskiego skupione wokół Dandenong. Gościł między innymi w Domu Polskim w Rowville. Gospodarzem i organizatorem wizyty był ks. J. Migacz, któremu udało się zjednoczyć na akademii i spotkaniu z przełożonym przedstawicieli wszystkich pokoleń mieszkających w pobliskich dzielnicach.

W Ashfield (NSW) pod koniec kwietnia obradowała Komisja Oświatowa Polonii Australijskiej. Obecni byli nauczyciele szkół sobotnich ze wszystkich stanów Australii oraz działacze oświatowi. Na zaproszenie prezesa PMS p.inż. Brunona Kowalskiego, w otwarciu obrad wziął udział rektor PMK ks. St. Wrona. Modlitwy na rozpoczęcie obrad odmówił ks. K. Chwałek i udzielił zebranym błogosławieństwa. Na inauguracyjnym spotkaniu przemówienie wygłosił ks. dr Antoni Dudek.
Z inicjatywy Sióstr Nazaretanek w Marayong powstaje Nursing Home (Dom Opieki Pielęgniarskiej). Akcję zbierania funduszy na budowę wspierają polscy duszpasterze organizując imprezy, których dochód przeznaczany jest na budowę tak bardzo potrzebnej placówki opieki nad nieuleczalnie chorymi rodakami.
Beresfield w Nowej Południowej Walii jest jednym z ośrodków duszpasterstwa polskiego, który obsługują kapłani Towarzystwa Chrystusowego dojeżdżając z Newcastle. W miejscowym kościele, za zgodą proboszcza, rodacy umieścili kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Rokrocznie z inicjatywy ks. Bernarda Bednarza w dzień Królowej Polski Polacy z Hunter Valley pielgrzymowali do Beresfield, aby wziąć udział w uroczystej Mszy świętej. Ostatnimi laty uroczystości te odbywają się w katedrze w Hamilton, gdzie gromadzi się największa grupa Polaków w tym regionie.
Dzień 20 czerwca 1988 roku zapisał się mocno w pamięci społeczności polonijnej w Geelong. Zgromadzeni w kościele NMP rodacy wspólnie z ks. Zenonem Broniarczykiem dziękowali Panu Bogu za 15-letnią służbę kapłańską swojego kapelana.(fot nr 87) We Mszy św. dziękczynnej uczestniczył Rektor Polskiej Misji Katolickiej ks. St. Wrona oraz polscy księża z Melbourne i Sydney. Homilię wygłosił ks. J. Migacz. Rocznica święceń ks. Zenona Broniarczyka zbiegła się z przeniesieniem go na placówkę duszpasterską w Ashfield – East Roseville-Maroubra. Kapelanem w Geelong został ks. Tomasz Zaremba. (fot nr 87-1)
Wyjątkowo uroczyście obchodzono święto Żołnierza w Marayong. Liturgii przewodniczył ks. St. Wrona, a okolicznościowe kazanie wygłosił ks. prof. Chlewiński z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Kaznodzieja przedstawił i wyjaśnił idee przewodnie Roku Maryjnego, zamykanego uroczystością Wniebowzięcia NMP. Nawiązując zaś do święta Żołnierza mówił o znaczeniu patriotyzmu w życiu religijnym człowieka. Po Mszy św. w czasie Apelu Poległych na placu przykościelnym przemówienie wygłosił p. Ryszard Treister, delegat rządu RP.
W Ardeer z inicjatywy ks. Wojciecha Świątowskiego odbył się koncert zespołu “Wesołe Nutki”. Koncert zatytułowano “Dzieci dzieciom”, a dochód przeznaczono na pomoc dla ośrodka dla trędowatych w Indiach.
5 października w domu chrystusowców w Bankstown odbyło się liturgiczne pożegnanie ks. Bogdana Wilkańca udającego się do pracy wśród rodaków w Afryce Południowej. Ks. Bogdan wyjechał po pięciu latach pracy w Australii, najpierw w Brisbane, a potem w Gippsland.
Z historyczną wizytą wśród Polonii Australijskiej w dniach od 5 do 22 listopada bawił Prymas Polski ks. kard. Józef Glemp. W podróży do polskich wspólnot towarzyszyli mu ks. bp Jerzy Dąbrowski i ks. bp Szczepan Wesoły. Koordynatorem wizyty Prymasa Polski w Australii i Nowej Zelandii był ks. St. Wrona. Przemawiając w Marayong w niedzielę 6 listopada, w swoim pierwszym kazaniu na ziemi australijskiej, Ksiądz Prymas powiedział: “Wzruszenie ogarnia każdego z nas, kiedy pomyślimy sobie o tej rzeczywistości, którą przeżywamy. Oto na dalekiej ziemi australijskiej każdy z nas, w mniejszy lub większy sposób, odczuwa swój związek z Polską, która leży daleko nad Wisłą. Zebraliśmy się tutaj my, którzy odczuwamy wspólnotę języka, wspólnotę tradycji i kultury, wspólnotę naszej wiary i jeden sposób przeżywania Ewangelii Jezusa Chrystusa. Zebraliśmy się, rzec można, na kawałku polskiej ziemi przed kościołem, który jest znakiem, który jest wotum, który jest przypomnieniem wielkiej godziny dziejowej. Tej, która była tysiąc lat temu i która po tysiącu lat, tu na ziemi australijskiej, natchnęła potomków Mieszka i Chrobrego, aby wybudować świątynię – najpewniejszy i najtrwalszy znak pamięci. Dziś jest ona wyrazem ofiarności, wysiłku, zorganizowanej myśli, która została zamieniona w czyn i staje się obrazem, ukształtowanym kościołem, który będzie następnym pokoleniom mówił o chrzcie Polski. Będzie mówił o Polakach, o ich wierze...”. (fot nr 88 i 89)
Podczas pobytu w Marayong Ksiądz Prymas poświęcił dwa kamienie węgielne: pod Nursing Home i pod planowaną już salę duszpasterską. Z Sydney trasa wizyty Księdza Prymasa wiodła do Woolongong, Kanbery (gdzie spotkał się w Parlamencie z premierem Australii), na Nową Gwineę (trzy dni pobytu wśród polskich misjonarzy), Brisbane, Melbourne, Geelong, Hobart, Essendon, Auckland, Wellington, Adelaide i Perth (Maylands i Bunburry). W Perth Ksiądz Prymas poświęcił kamień węgielny pod budowę ośrodka polonijnego. 22 listopada o godz. 2.20 po poł. Ksiądz Prymas udał się w drogę powrotną przez Rzym do Ojczyzny.

 

utworzono : 2009-12-31