Lata 1979 –1988

Lata 1979 –1988 31 grudnia 2009 wyświetleń: 2851

Rok 1981

W piątek, 30 stycznia w wieku 65 lat zmarł śp. Tadeusz Bohat. Z zawodu oficer Wojska Polskiego. Wojnę spędził w niewoli niemieckiej. W Australii zmobilizował swe siły i przekwalifikował się na chemika. Bardzo wymagający wobec siebie, zdyscyplinowany, dobry i kochający ojciec, dobry Polak, a nade wszystko człowiek ogromnej wiary. Od samego początku swego pobytu w Australii bardzo czynnie zaangażowany był w życiu polonijno-społecznym. Należał do tych, którzy jako pierwsi kładli podwaliny pod polskie życie w okręgu Revesby-Bankstown. Był założycielem Polskiej Szkoły Sobotniej, która istnieje i działa do dzisiaj. Bardzo czynnie angażował się w pracach Komitetu Budowy polskiego kościoła w Marayong. Należał też do założycieli ośrodka duszpasterstwa polskiego Revesby- Bankstown. Przez cały czas był członkiem Rady Duszpasterskiej i długoletnim jej skarbnikiem.

Pod koniec maja Polonia w całej Australii łączy się duchowo z Rodakami w Ojczyźnie. We wszystkich kościołach, gdzie gromadzą się Polacy odprawiane są żałobne nabożeństwa za duszę śp. kardynała Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego.
W lipcu dociera wiadomość, że papież Jan Paweł II mianował abp. Józefa Glempa ordynariuszem Gnieźnieńsko-Warszawskim i Prymasem Polski. Nowy Prymas urodził się w 1929 roku w Inowrocławiu na Kujawach. Studia seminaryjne ukończył w Gnieźnie. Święcenia kapłańskiego otrzymał 25 maja 1956 roku.
Polonia w Auckland przeżywała radosne i wzniosłe chwile z okazji Jubileuszu 600-lecia obecności obrazu NMP na Jasnej Górze w niedzielę 29 sierpnia. Kaplica św. Pawła w Ponsonby wypełniona była do ostatniego miejsca. Obraz Matki Bożej Częstochowskiej został odświętnie przybrany. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. bp J. Rodgers w asyście ks. Bernarda Bednarza – miejscowego duszpasterza Polaków, oraz o. Andrzeja Granca OFM. Serdeczna prośba pieśni “Boże coś Polskę” – “Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie”, w solidarności z cierpiącym i walczącym narodem w Ojczyźnie, kończyła uczestnictwo w Najświętszej Ofierze. Następnie w Domu Polskim odbyła się akademia.
W październiku bieżącego roku parafia św. Teresy w Moonah (Tasmania), która jest zarazem polską parafią bez terytorialnych granic, obchodziła jubileusz 50 lat istnienia. Z okazji Złotego Jubileuszu, w okolicznościowej książce, kilka stron poświęcono Polakom. Wydawnictwo wymienia 9 polskich duszpasterzy. Wspomina Mszę św. odprawioną w kościele św. Teresy przez kard. Wojtyłę w 1973 r., jak również opisuje działalność polskich księży i polskiej społeczności. W początkach polskiego osadnictwa wspólnota polska natrafiała na pewne opory ze strony australijskich parafian. Dziś natomiast jest cenioną częścią składową całej parafii. Polacy między innymi ufundowali ołtarz z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, chrzcielnicę z okazji Tysiąclecia chrześcijaństwa w ojczyźnianym kraju, komplet szat liturgicznych i naczyń. Podwórzec kościelny został pokryty kamiennymi płytami przez Polski Komitet Kościelny. Polacy pomagali przy budowie ołtarza, w odnawianiu i malowaniu wnętrza kościoła. Wieloletni przewodniczący Komitetu Kościelnego, p. Józef Pisko, rozbudował własnoręcznie plebanię. Parafialne fundusze zawsze były szczodrze wspomagane przez polską społeczność. Życie tasmańskiej parafii św. Teresy jest obrazem harmonijnej syntezy dokonywanej przez Kościół powszechny na wielonarodowej kanwie Chrystusowej społeczności.
Ks. Zbigniew Pajdak, rektor Polskiej Misji Katolickiej i prowincjał chrystusowców wziął udział w Zjeździe Rektorów Duszpasterstwa Polskiego na świecie. Zjazd odbył się w Rzymie. Ksiądz Prymas Józef Glemp na ręce ks. rektora Zb. Pajdaka złożył podziękowanie za dar $10,148.50 na pomoc dla Kraju i zakup leków. Suma ta pochodziła ze składek prowadzonych przez polskich duszpasterzy na terenie Sydney, Gippsland, Woolongong i Moss Vale.
 

utworzono : 2009-12-31