Lata 1979 –1988

Lata 1979 –1988 31 grudnia 2009 wyświetleń: 3236

Rok 1987

W styczniu z posługą duszpasterską przybyli do Australii następni kapłani z Towarzystwa Chrystusowego: ks. dr Antoni Dudek i ks. Jerzy Słowiński.(fot nr 85a) Tegoroczne rekolekcje wielkopostne w poszczególnych ośrodkach duszpasterstwa polskiego głosili: ks. Włodzimierz Stefański, ks. Antoni Regulski, ks. Józef Migacz oraz ks. K. Chwałek.

W roku 1987 Polacy na Nowej Zelandii obchodzili 110 rocznicę osiedlenia się pierwszych przybyszów z Polski w Taranaki. Kim oni byli? Ludzie prości i pracowici, pobożni – wędrowali za chlebem. W tej wędrówce zabierali ze sobą w sercach miło?ć do Ojczyzny i wiarę przodków. Oszukani przez kampanie okrętowe zostali przewiezieni do Nowej Zelandii zamiast do USA. Zastali tam nową i obcą ziemię, obcą mowę, odmienne warunki klimatyczne... Prócz modlitewnika nie było żadnej polskiej książki, nie było mowy o polskiej szkole, o polskim duszpasterzu. Przed nimi był las, ciężka praca przy karczowaniu, trud i znój – brak dachu nad głową. Takie były początki Polaków w Nowej Zelandii.
Na wiadomość o wybuchu reaktora atomowego w Czarnobylu szybko zareagowała społeczność polonijna w NPW. Zawiązał się Komitet Pomocy dla Kraju i ludzi doświadczonych tragedią. W zorganizowaniu szybkiej pomocy pomogli polscy duszpasterze na czele z rektorem PMK ks. St. Wroną. Komitet w krótkim czasie zebrał sumę $23, 760. Zebrane pieniądze przekazano poprzez Caritas na ręce ks. bpa Czesława Domina przewodniczącego Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski. Bezinteresownie do tej akcji włączył się TELECOM Australia umożliwiając przeprowadzenie “Teletonu”.
Harcerski hufiec “Polesie” obchodził jubileusz 25 lat istnienia. Uroczystą Mszę św. w kościele św. Wincentego w Ashfield w intencji “jubilatów” koncelebrowali ks. K. Chwałek, ks. A. Szewczyk i ks. J. Chrzczonowicz. “Praca na niwie harcerskiej nie jest łatwa, ale ją kochamy i w miarę naszych możliwości i sił trzymamy się programu służenia Bogu, Polsce i Bliźnim” – oto wzruszająca deklaracja przedstawiciela harcerskiej młodzieży polonijnej w Australii. Po Mszy św. w sali Klubu Polskiego w Ashfield odbył się “kominek harcerski” z całym ceremoniałem: złożenie przyrzeczeń, wyrazy łączności z wszystkimi harcerkami i harcerzami na innych kontynentach, zapalenie świec, modlitwa, piosenki i inscenizacje.
W tegorocznych obchodach uroczystości Bożego Ciała w Geelong wziął udział ks. Stanisław Wrona, a towarzyszył mu ks. H. Nikiel SVD. Obecni byli: chór “Moniuszko”, zespół “Promyki”, poczet sztandarowy SPK, dzieci w strojach narodowych i licznie zgromadzone polskie społeczeństwo. Procesję do czterech ołtarzy prowadził ks. prał. Murray. To jest już jego przywilej, który wypełnia od wielu lat jako proboszcz i gospodarz świątyni w której gromadzą się Polacy.
Od pięciu lat w siedzibie Polskiej Misji Katolickiej w Bankstown prowadzi działalność Polska Biblioteka Katolicka. Powstała z inicjatywy ks. M. Szury, a jej prowadzeniem zajęli się państwo Elżbieta i Jacek Łuszczykowie.
W uroczystość Zesłania Ducha Świętego na terenie metropolii sydneyskiej zainicjowane zostały obchody Roku Maryjnego. Otwarcie nastąpiło w Bankstown, następnie w Cabramatta, Liverpool, Ashfield, Maroubra, Fairfield. W uroczystych Mszach świętych uczestniczyli wszyscy polscy duszpasterze. Zakończenie obchodów odbyło się w Marayong – w polskim Sanktuarium Maryjnym. Natomiast w Geelong z okazji Roku Maryjnego uroczystemu nabożeństwu przewodniczył ks. Z. Broniarczyk. Obecni byli ks. prowincjał St. Wrona i ks. Tadeusz Perlik z Poznania. Śpiewem zespołu “Promyki” kierowała p. Urszula Kamburowska.
Są czasy powitań i rozstań. I tak oto w niedzielę 20 września w kościele NSPJ w Cabramatta żegnano ks. Maksymiliana Szurę, który przez sześć lat pracował w ośrodku Cabramatta-Fairfield. Wspominając to wydarzenie rodacy napisali w Przeglądzie Katolickim: “Żegnaliśmy go jak kogoś najbliższego. Był naszym przyjacielem, nauczycielem, powiernikiem... chrzcił nasze dzieci rodzone w nowej Ojczyźnie, udzielał Sakramentów św., zawsze czynny i znajdujący czas na wszystko. Organizował obozy dla dzieci, młodzieży i ministrantów, pikniki i zabawy. Redagował Przegląd Katolicki, udzielał się w każdej polskiej uroczystości...”. Dom “Orła Białego” nie mógł pomieścić przybyłych na pożegnanie. W spotkaniu udział wzięły dzieci z polskiej szkoły, chór założony przez ks. Maksymiliana, seniorzy, których gromadził na spotkaniach i wielu, bardzo wielu przyjaciół. Duszpasterstwo w Cabramatta- Fairfield powierzone zostało ks. Antoniemu Szewczykowi.(fot nr 86) Ksiądz Maksymilian skierowany został na placówkę w Newcastle.
26 października do świątyni Matki Boskiej Częstochowskiej w Marayong przybyło 100 pątników z Woolongong. Głównym motywem pielgrzymowania była modlitwa i ofiarowanie swojego trudu Matce Bożej z prośbą o Jej wstawiennictwo i opiekę w codziennym życiu. Z podobną intencją wędrowała grupa rodaków z Cabramatta-Fairfield-Liverpool. Ostatni kilometr drogi przewędrowali pieszo wraz ze swym duszpasterzem ks. Antonim Szewczykiem.
 

utworzono : 2009-12-31