Lata 1979 –1988

Lata 1979 –1988 31 grudnia 2009 wyświetleń: 3013

Rok 1985

Rekolekcje wielkopostne dla wiernych w większości ośrodków duszpasterskich głosił w tym roku ks. doc. Bogusław Nadolski, były rektor i wykładowca w Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu.(fot nr 81) Z inicjatywy Rektora Polskiej Misji Katolickiej, jak i prowincjała księży chrystusowców utworzony został Duszpasterski Fundusz im. Ks. Jerzego Popiełuszki. Celem jest wspieranie akcji charytatywnych w Polsce, a szczególnie ratowanie życia ludzkiego. Z pierwszych ofiar został zakupiony aparat kardiograficzny, który służy do badania czynności serca dziecka w łonie matki. Poszczególne ośrodki duszpasterskie przeprowadziły zbiórki na ten cel.

W początkach stycznia powstał w Ardeer (fot nr 82) zespół muzyczno-wokalno-taneczny o nazwie “Wesołe Nutki”. Do zespołu zgłosiło się 50 dzieci i młodzieży. Polskie piosenki oraz taniec to domena zespołu którym kieruje założycielka p. Teresa Czopowska. W szybkim tempie zespół zdobył sobie sympatię okolicznej Polonii. Z zespołem współpracuje cała masa ludzi dobrej woli. Związek Polaków w Sunshine użycza swojej sali, sprzętu i całym sercem popiera ideę “Wesołych Nutek”. Pierwszy koncert odbył się z okazji Dnia Matki dla licznie zgromadzonej publiczności. Potem nastąpiły kolejne występy m.in. na międzynarodowych festiwalach grup etnicznych.
W czerwcu przybyła do Australii grupa niewidomych dzieci z Lasek pod Warszawą. Dzieci brały czynny udział w polskich Mszach świętych w poszczególnych ośrodkach duszpasterskich, uczestniczyły w spotkaniach z rodakami oraz występowały z koncertami polskich piosenek. Odwiedziły skupiska Polaków w Sydney, Adelaide, Geelong, Melbourne, Hobart, Woolongong, Newcastle, Brisbane i Canberra. Niewidome dzieci miały okazję spotkać się ze swoimi rówieśnikami w podobnych do Lasek zakładach w Australii. Wzruszone były staropolską gościnnością wszędzie tam, gdzie je podejmowano. Nad całością programu ich pobytu czuwał Sydneyski Komitet Pomocy Niewidomym Dzieciom w Polsce, którego przewodniczącym był S. Jakimiszyn.
Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Australii ks. Stanisław Wrona TChr. został wyznaczony przez Opiekuna polskiej Emigracji ks. bpa Szczepana Wesołego na Przewodniczącego Polskiego Komitetu Przygotowawczego do wizyty papieża Jana Pawła II w Australii.(fot nr 83) Pierwsze spotkania z duszpasterzami w Wiktorii odbyły się 18 i 25 lipca. Ustalono, że miejscem spotkania Polonii australijskiej z Ojcem świętym będzie Melbourne. Rektor PMK z racji urzędu wszedł do Ogólno-Australijskiego Komitetu Przygotowawczego kierowanego przez ks. prał. Brian’a Walsh’a z siedzibą w Melbourne. Na spotkaniach z polskimi księżmi postanowiono powołać Polski Komitet Przygotowawczy, w skład którego mają wejść przedstawiciele duchowieństwa i organizacji z życia polonijnego. Mają powstać także Stanowe Komitety Przygotowawcze. Gospodarzem spotkania Polonii z Ojcem św. został Komitet Wiktoriański, którym kierował ks. Wiesław Słowik TJ. Pracami komitetów stanowych kierował Komitet Koordynacyjny pod przewodnictwem ks. Stanisława Wrony. W składzie tego komitetu znaleźli się: Krzysztof Łańcucki – prezes Rady Naczelnej Polskich Organizacji w Australii, ks. Wiesław Słowik TJ, Piotr Koziełł - prezes Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii, ks. K. Bojda TChr. – kapelan z Marayong, Ryszard Treister – delegat Rządu RP na Nową Południową Walię i Kanberrę, ks. Zb. Pajdak – proboszcz parafii na Bowen Hills, Franciszek Rutyna – prezes Związku Polaków w Quensland, o. Hieronim Tarłowski OFM – duszpasterz Polaków w Perth, Zbigniew Domański – prezes Polskiego Ośrodka Katolickiego w Perth, ks. M. Kołodziej TChr. – duszpasterz z Adelaide, Andrzej Strzygielski – prezes Federacji Polskich Organizacji w S.A., ks. Bernard Bednarz i p. Marian Rudnicki z Kanbery, ks. Władysław Lisik i p. Anna Kremzer z Tasmanii. Odpowiedzialność za Komitet Finansowy powierzono ks. Antoniemu Chabraszewskiemu CR. Pracami komitetu odpowiedzialnego za liturgię i program spotkania z Papieżem kierował ks. St. Lipski wraz z ks. Z. Broniarczykiem.
 

utworzono : 2009-12-31