Przegląd Katolicki

Przegląd Katolicki 4 stycznia 2010 wyświetleń: 20757

Przegląd Katolicki

Polish Catholic Review - Miesiecznik Polskiej Misji Katolickiej w Australii i Nowej Zelandii

 

wydawca: Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej

 

Adres Redakcji:

98 Cartwright Ave 

Miller NSW 2168

 

Tel:  +61\ 2 87830533,

Fax: +61\ 2 87830433, 

 

 

 

 

 

Redaktor:

ks. Antoni Dudek TChr;

 

 

 

 

 

Redaktor techniczny: Tomasz Ślusarczyk; Projekt okładki: Ludwik Ferenz; Opracowanie graficzne: Włodzimierz Łatanik; Pronumerata i dystrybucja: Stanisław Cichocki 

 

 

ost. aktualizacja: 2014-05-23