Australia - Victoria

Australia - Victoria 30 grudnia 2009 wyświetleń: 15646

Victoria, Ośrodek Duszpasterstwa Polskiego w Keysborough

Divine Mercy Shrine
337-343 Greens Rd.
Keysborough, VIC 3173
 
 
 

 

 
 
ks. Kamil Żyłczyński
Rektor Sanktuarium
 
 
 
 
 

 
 
 
ks. Stanislaw Wrona SChr
Duszpasterz
 

Mobile: +61/ 458721612
email: stanislawwrona@hotmail.com

 
 

Poprzedni Duszpasterze:

 

  • ks. Edmund Maciej SVD 1968-1970;
  • ks. Marian Laban SVD (1970-1984);
  • ks. Ryszard Gamański SVD (1979-1984);
  • ks. Józef Migacz TChr (1984-1990);
  • ks. Antoni Szewczyk TChr. (1990-1997);
  • ks. Maksymilian Szura TChr. (1997 - 2001)
  • ks. Kazimierz Bojda TChr (2001-2007)
  • ks. Grzegorz Gaweł TChr (2007-2012)
  • ks. Artur Botur TChr (2013-2019)

 
 

Wspólnoty duszpasterskie:

Rada Duszpasterska, 4 Koła Różańcowe, Chóry kościelne "Credo", Służba oltarza (akolici, lektorzy, ministranci), Koło Przyjaciół Radia Maryja.

Miejsca i godziny nabożeństw

Świątynia Miłosierdzia Bożego
337 Greens Rd.
Keysborough

Msze św.:   poniedziałek - sobota - 7:00 pm.;  
                   niedziela - 9:00 a.m. i 11:00 am.

Every Sunday:  Divine Mercy Devotion - 2:50 pm,
                         Holy Mass (English) - 4:00 pm. 

 


Kościół Matki Bożej Nieustajacej Pomocy
Wilana St.
Ringwood
(diec. Melbourne)

Msza św.:
czwartek - godz. 10:30 a.m.
niedziela -           8:00 a.m.
    

Historia

Duszpasterstwo w stanie Wiktoria rozpoczyna się w pod koniec lat 40 tych, dwudziestego wieku. Polscy księża po tułaczce w Rosji, obozach niemieckich czy tułaczce w innych miejscach Azji, przyjechali do Australii aby dalej dzielić swój los a przede wszystkim otoczyć duszpasterską opieką swoich rodaków. Tacy księża jak J. Janus, S. Skudrzyk czy J. Krasocki kładli podwaliny pod duszpasterstwo polskie w Melbourne. Księża ci dojeżdżali wszędzie tam gdzie była tylko taka potrzeba i czekali na nich rodacy. Tak było również w przypadku wschodnich dzielnic tego rozległego miasta. Regularne duszpasterstwo rozpoczęło się w Dandenong i Ringwood dopiero w 1968 roku. Pierwszym duszpasterzem był tutaj ks. Edward  Maciej SVD. Po wyjeździe tego kałana na misje do Nowej Gwinei w 1970 r., duszpasterstwo przejął ks. Marian Laban również Werbista, który pracował w tym ośrodku do 1984 r. Arcybiskup Melbourne Francis Little już rok wcześniej zwrócił się do władz Towarzystwa Chrystusowego o przejęcie dwóch ośrodków w Melbourne. Jednym z nich był ośrodek wschodnich dzielnic miasta czyli właśnie okolice Dandenong. Pierwszym Chrystusowcem wyznaczonym przez władze prowincji został ks. Józef Migacz, który zamieszkał u księży Salezjanów w Chatston. Otoczył duszpasterską opieką zwłaszcza nowo przyjeżdżających Polaków z Europy. Dwa lata później ks. Józef w porozumieniu z przełożonymi i przy finansowej pomocy prowincji zakupił dom w Rowvill, który przez kilka lat służył jako dom zakonny dla duszpasterzy. Po odejściu ks. J. Migacza do Marayong duszpasterstwo w tych dzielnicach objął ks. Maksymilian Szura. Podjął on decyzję zakupu ziemi i budowy kościoła w Keysborough. W 1998 roku przeprowadził się do istniejącego już tam domu a abp Szczepan Wesoły poświęcił teren pod budowę. Rozpoczęły się starania o pozwolenie na budowę w zarządzie miasta Dandenong, które trawały kilka lat i zakończyły się ostatecznie w sądzie. W 2001 roku miejsce ks. Maksymiliana zajął ks. Kazimierz Bojda. Doprowadził on projekt do końca i 19.04.2006, abp Denis Hart w obecności przełożonego generalnego ks. Tadeusza Winnickiego i zgromadzonych księży, konsekrował kościół nadając tytuł sanktuarium. Nowy duszpasterz ks. Grzegorz Gaweł został mianowany przez arcybiskupa rektorem sanktuarium Bożego Miłosierdzia. W dzielnicach wokół Dandenong mieszka kilka tysięcy młodych Polaków. Jest to największy polski ośrodek w Australii w sensie liczebności, aktywności i prężności wspólnoty. Duszpasterze korzystają z nowego kościoła dojeżdżając w dalszym ciągu do Dandenong i Ringwood. 2015 roku po pożarze kościoła w Dandenong po 51-latach sprawowania w tym miejscu Mszy św. dla Polaków ośrodek ten został zamkniety, a miejscowa Polonia na stałe przeniosła się do odległego o 5 km Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Keysborough. 
 
 

aktualizowano: 2019-06-18