Australia - Queensland

Australia - Queensland 30 grudnia 2009 wyświetleń: 15121

Queensland, Ośrodek Duszpasterstwa Polskiego w Brisbane

1 Roche Ave.
Bowen Hills,QLD 4006
 
Tel.             +61/7 3252 2200

 

 

 ks. Grzegorz Gaweł
Proboszcz, Duszpasterz Polaków

Mobile: +61 421 416 484
bowenhills@bne.catholic.net.au

 

Poprzedni Proboszczowie:

 •   o. Kasjan Wolak OFM cap. (1956-1973);
 • ks. Józef Kołodziej TChr (1973-1982);
 • ks. Ignacy Smaga TChr (1982-1985);
 • ks. Zbigniew Pajdak TChr (1985- 1994);
 • ks. Tadeusz Przybylak TChr  (1994-2001);
 • ks. Stanislaw Wrona TChr (2001-2007);
 • ks Przemyslaw S. Karasiuk TChr (2007-2013)
 • ks. Andrzej Kołaczkowski TChr (2013-2018)
 • ks. Grzegorz Gaweł TChr (2018-

Wspólnoty duszpasterskie:

Siostry Misjonarki Chrystusa Króla, Żywy Różaniec, Rada Parafialna, Rada Finansowa, Komitet Piknikowy, Harcerstwo, Szkoła Polska, Zespół pieśni i tańca "Obertas"; taneczny zespół dziecięcy "Małe Brisbane".   

Miejsca i godziny nabożeństw:

 


Kościół Matki Boskiej Zwycięskiej
29 Cintra Rd Bowen Hills(diec. Brisbane)


Msze św.:
         W ciagu tygodnia:

 • od wtorku do soboty o 7.00 rano po angielsku.
 • W soboty o 18.00 po polsku (Msza św. niedzielna)
 • W niedziele o 8.00 rano po angielsku; o 9.30 po polsku

Kościół Matki Boskiej Zwycięskiej jest kościołem parafialnym dla lokalnej społeczności australijskiej. Od roku 1956 Kościół Matki Bożej Zwycięskiej w Bowen Hills pełni rolę centrum duszpasterstwa polskiego i działalności polonijnej w Brisbane. Od roku 1995 kościół jest również centrum kultu Miłosierdzia Bożego dla całej Archidiecezji.

 


Sunshine Coast
kościół St Mary's
24 King St, Buderim QLD 4556
Msza św.: 1 raz w miesiacu (czwarta niedziela miesiąca) godz. 16.00

 
 

Historia

Brisbane:

W 1932 roku przybyła do Queensland pierwsza, mała grupa Polaków, która osiedliła się w Brisbane. Był to jednak odizolowany przypadek polskiej emigracji w tym czasie. Dopiero po II Wojnie Światowej w 1949 r. przybywali masowo Polacy do pracy na plantacjach trzciny cukrowej w okolicach Cairns na północy stanu. Po odpracowaniu dwuletniego kontraktu mogli osiedlać się w Brisbane i okolicach np. Darra i Toowoomba. Wraz z tą większą grupą wrosło zapotrzebowanie na polskie duszpasterstwo. Pierwszym duszpasterzem Polaków był ks. Wacław Czapla CM, który w latach 1949 - 1953 organizował duszpasterstwo na tym terenie. Msze św. w języku polskim odprawiane były w kościele St. Mary’s i krypcie w centrum miasta. Miejsce to przeznaczone było wtedy pod budowę nowej katedry. Ks. Czapla zginął w wypadku samochodowym jadąc z bratem również księdzem w Szwajcarii. Jego miejsce jako kapelan Polaków zajął o. Hieronim Myszkowski OFM cap w 1954 roku. Polacy w Brisbane nie byli zadowoleni z różnych miejsc i z panującej sytuacji duszpasterskiej. Mieli większe ambicje pod tym względem. Stanisław Hempel udał się w tej sprawie do ówczesnego arcybiskupa i uzyskał zapewnienie otrzymania parafii lokalnej na Bowen Hills. Sprowadzono więc z Canberry o. Kasjana Wolaka OFM cap, który znał dobrze język angielski aby był proboszczem australijskim i duszpasterzem Polaków. W listopadzie 1956 roku rozpoczęło się polskie duszpasterstwo na Bowen Hills. O. Kasjan Wolak poprosił przełożonych Towarzystwa Chrystusowego o pomoc w pracy duszpasterskiej i pierwszym wikariuszem został ks. Jan Westfal w 1967 roku. Po odejściu ks. Jana do Newcastle jego miejsce zajął ks. Zbigniew Pajdak, który pracował w tej parafii ponad trzy lata aż do śmierci o. Kasjana w listopadzie 1973 roku. Arcybiskup Francis Rush na prośbę chorego proboszcza przekazał parafię Towarzystwu Chrystusowemu. Pierwszym proboszczem został ks. Józef Kołodziej. W tym czasie ponad pięćdziesięciu lat polskiego duszpasterstwa, wielokrotnie remontowano kościół i budynki parafialne. W 1962 roku kościół został dedykowany jako sanktuarium M.B.Częstochowskiej a w latach 90 tych stał się centralnym miejscem kultu Bożego Miłosierdzia w Brisbane. Obecnie Chrystusowcy obejmują swoją posługą miejsca: Brisbane, Gold Coast, Sunshine Coast, Toowoomba oraz Cairns na północy. W parafii oraz duszpasterstwie polskim działają grupy: Rada Duszpasterska, Komitet Finansowy, Koło Żywego Różańca, ZHP PGH, Obertas, Polska Szkoła Sobotnia itp. Należy również wspomnieć szczególnie zasłużonych dla parafii poza wspomnianym p. S. Hempelem. Są to Jan Kochański oraz nieżyjący już Leon Moczyński, Michał Musiał, Paweł Drob. W 1993 roku sprowadzone zostały siostry Misjonarki Chrystusa Króla, które zajęły się pomocą w parafii oraz pracą na rzecz chorych i starszych Rodaków. Pierwsze siostry to Marta Cichoń i Urszula Wojdak. Następujący kapelani i proboszczowie pracowali w duszpasterstwie w Queensland na przestrzeni ponad 50 lat.: ks. Wacław Czapla CM; (1949-1953); o. Hieronim Myszkowski OFM cap (1954 – 1956) o. Kasjan Wolak OFM cap. (1956-1973); ks. Jozef Kolodziej TChr (1973-1982); ks. Ignacy Smaga TChr (1982-1985); ks. Zbigniew Pajdak TChr (1985-1994); ks. Tadeusz Przybylak TChr  (1994-2001); ks. Stanislaw Wrona TChr (2001-2007); ks. Przemysław Karasiuk TChr (2007-2013), ks. Andrzej Kołaczkowski TChr (2013-2019). Duszpasterstwem w Queensland objętych jest około 5 tys. Polaków.

Sunshine Coast:

Sunshine Coast  to około 50 kilometrowy odcinek plaż i miejscowości położonych na północ od Brisbane nad Oceanem Spokojnym. Lata siedemdziesiąte ubiegłego wieku zapoczątkowały przyspieszony progres infrastruktury tego regionu. W szybkim tempie powstało dużo dróg, przedsiębiorstw handlowych, zakładów usługowych i obiektów turystycznych. Osobliwością Słonecznego Wybrzeża jest łagodny, ciepły klimat wpływający korzystnie na samopoczucie ludzi starszych. Wiarygodność tego potwierdza fakt, że na rozległym terenie 3 wielkich parafii lokalnych zamieszkuje około 60 Polaków w wieku emerytalnym. Przybyli oni z różnych stron Australii i Nowej Zelandii. Większość z nich objęta jest opieką socjalną i zrzeszona w miejscowych klubach seniorów. Turystyczno-wypoczynkowy charakter przybrzeżnych miejscowości jest powodem tego, że młode rodziny osiedlają się w nich tymczasowo i wyjeżdżają po kilku latach w poszukiwaniu lepszych warunków życia.

W roku 1997 odpowiedzialny za duszpasterstwo polskie w Queensland, proboszcz parafii na Bowen Hills ks. Tadeusz Przybylak SChr uzyskał zgodę lokalnych władz kościelnych na sprawowanie Mszy św. w j. polskim w kościele parafialnym Stella Maris w Maroochydore. Od stycznia 2007 roku miejsce i czas polskiej Mszy św. uległy zmianie. Obecnie Msza św dla społeczności polskiej odbywa się raz w miesiącu w kościele w Buderim. Od 2002 do 2013 roku duszpasterzem rezydującym na Sunshine Coast i sprawującym posługę duszpasterską wśród zamieszkałych tam Polaków był ks. Bernard Bednarz SChr. Obecnie Duszpasterstwo polskie na Sunshine Coast jest integralną częścią ośrodka duszpasterstwa polskiego na Bowen Hills. 

 

 

aktualizowano: 2021-06-13