Australia - New South Wales

Australia - New South Wales 30 grudnia 2009 wyświetleń: 14867

Nowa Południowa Walia, Ośrodek Duszpasterstwa Polskiego w Marayong

Polish War Memorial Chapel
116-132 Quakers Rd.
Marayong NSW 2148
 
 
 

 

 

 ks. Artur Botur
Rektor, Wiceprowincjał


Mobile: +61/ 432 385 500
abotsc@gmail.com

 

Wspólnoty duszpasterskie:

Komitet Kościelny z Radą Finansową i Zespołem Imprezowym, Akolici (przy kościele w Kingswood), Lektorzy, Ministranci, Koło Żywego Różańca (trzy Róże), Klub Seniora, Schola Dziecięca...
 

Miejsca i godziny nabożeństw

Kościół NMP Czestochowskiej Królowej Polski -Polish War Memorial Chapel (diec. Parramatta) – 116-132 Quakers Rd. Marayong 

– w dni powszednie godz. 7.30 am; niedziela godz. 9.00 am., 11.00 am.

Kaplica w Nursing Home (diec. Parramatta) – 
 – wtorek i sobota godz. 10.45 am.
 

 Historia                  

Kościół w Marayong jest jedyną polską świątynią na terenie metropolii Sydney. Sprawa budowy tego kościoła,  dla upamiętnienia w Australii Tysiąclecia Chrztu Polski byla gorąco dyskutowana i ciągneła się przez wiele lat. Na I Konferencji Duszpasterzy Polskich w Australii, w dniu 12 września 1961 r. o. W. Sadok Maria Mackowiak OP poddał pod dyskusję wniosek, aby na wzór ziemi ojczystej, przeprowadzić w Australii w Polskich ośrodkach peregrynacje obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.Wniosek przyjęto jednomyślnie i o decyzji powiadomiono  ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Ksiądz Prymas wniosek poparł i jednocześnie zawiadomił, ze prześle kopie Obrazu jako swój osobisty dar dla Polaków w Australii.
 W roku 1962 z Australii do Polski wyjechała pierwsza grupowa wycieczka, której kapelanem i przewodnikiem był ks. prał. Lucjan Jaroszka. On to wracając do Australii zabrał z Instytutu Polskiego w Rzymie Obraz Matki Boskiej Czestochowskiej podarowany przez Księdza Prymasa. Obraz ten przed wyruszeniem do Australii został poświęcony przez papieża Jana XXIII.
Rankiem 25 października 1962 roku Obraz dotarł do Perth w Zachodniej Australii. Stamtąd też rozpoczęła się  peregrynacja. Obraz nawiedzał większe skupiska polonijne od zachodnich brzegów kontynentu, przez tropikalną północ ku wschodowi.
 Podczas długich miesięcy peregrynacji zastanawiano się gdzie umieścić obraz, który nabrał wielkiej uczuciowej wartości. Z pierwotnego zamiaru umieszczenia go w katedrze sydneyskiej musiano zrezygnować. Zaczęto więc myśleć o wzniesieniu specjalnego monumentu, w którym umieści się Obraz. Tak powstał projekt budowy nowej świątyni pod wezwaniem Matki Bożej Czestochowskiej Królowej Polski. Sprawą budowy zajał się ks. Alfons Baranowski. Uroczystego poświęcenia dokonał ks. kard. Norman Gilroy dnia 27 grudnia 1966 roku. Kościół - pomnik stał się od tego czasu ośrodkiem kultu religijnego Polaków z całej metropolii Sydney, a nawet całej Nowej Południowej Walii.
 W kościele Matki Boskiej Czestochowskiej nazywanym urzędowo w j. angielskim Polish War Memorial Chapel  znajduje się kaplica-mauzoleum, gdzie umieszczone są urny zwierające ziemię z pól bitewnych i miejsc kazni Polaków w II Wojnie Światowej. Na ścianach kaplicy zawieszone są tablice upamiętniające wydarzenia z najnowszej historii Polski oraz nazwiska zmarłych kapłanów związanych z duszpasterstwem Polaków w Australii.
 Obok kościoła usytuowana jest Sala Jana Pawła II mogąca pomieścić 400 osób. W sali znajdują się dwie  kuchnie, scena, biblioteka i pomieszczenia na magazyny.
 W roku 1989 wybudowana została nowa plebania.

aktualizowano: 2024-02-29