Australia - New South Wales

Australia - New South Wales 5 stycznia 2010 wyświetleń: 11162

Nowa Południowa Walia, Ośrodek Duszpasterstwa Polskiego w Bankstown - Minto - Liverpool

98 Cartwright Ave.,
P.O. Box 296
Miller NSW 2168
 
Tel: +61/ 2 87830533ks. Edmund Budziłowicz
duszpasterz


Mobile: +61/ 401 305 048
ebudzilowicz@gmail.com

 

 

Poprzedni Duszpasterze:

Bankstown od 1959 r.: 
ks. Edmund Gagajek TChr (1959-1964), ks. Józef Furman TChr (1964-1965), W. Lisik (1965 – 1969), S. Lipski (1969 – 1972), S. Kocząb (1972 – 1979), S. Wrona (1980 – 1983), T. Przybylak (1983 – 1986), J. Kołodziej (1986 – 1998), K. Chwałek (1998 – 2001), A. Dudek (2002 – 2007),  M. Szeptak (2007 - 2012), A. Dudek (2013-2017).

Liverpool:
ks. Józef Gula TChr (1960-1962), ks. Józef Kołodziej (1962-1964), ks. Alfons Baranowski TChr (1964-1969), ks. Władysław Lisik  (1969-1972), ks. Stanisław Marut (1972-1974), ks. Kazimierz Bojda TChr (1974-1981), ks. Maksymilian Szura TChr (1981-1983), ks. Tadeusz Przybylak (1983-1984), ks. Antoni Szewczyk TChr (1984-1989), ks. Mieczysław Kołodziej TChr (1989-1995),  ks. Dominik Sobala (1998-2000), ks. Rafał Ruciński TChr (1998-2001), ks. Marian Szeptak (2001-2012), A. Dudek (2013-2017).
 

Wspólnoty duszpasterskie:

Koło Żywego Różańca, Klub Seniora, Zespół "Laetare", Klub Polski, SPK, Szkoła Sobotnia, Schola Dziecięca..
 

Miejsca i godziny nabożeństw

Msza św. w Kościele św. Feliksa Bankstown (diec. Sydney) 

niedziela godz 12:00 
 

 


Msza św.w  Holy Trinity Church; 57 Guernsay Ave, Minto (diec. Wollongong) 

niedziela godz :  10:15 am
 

 


Kościół Wszystkich Świętych George St. Liverpool (diec. Sydney)

Msza św.:
niedziela - 6:30 p.m
 
Jest to najstarszy i pierwszy ośrodek duszpasterski chrystusowców w Australii.

 


Bankstown:

Duszpasterstwo polskie w metropolii sydneyskiej rozpoczęło się już w 1949 roku z chwilą przyjazdu Polaków z Niemiec wraz z polskimi księżmi, którzy musieli odpracować jak wszyscy inni dwuletnie kontrakty. Obóz dla emigrantów w Chullora blisko Bankstown dawał okazję polskim księżom do sprawowania posługi kapłańskiej wśród rodaków. Takich obozów w Sydney było kilka do których dojeżdżali najczęściej pociągiem polscy księża. Było w tym czasie wielkie zapotrzebowanie na sakramenty zwłaszcza małżeństwa i chrztu. Pierwszymi duszpasterzami, którzy zajęli się taką posługą byli polscy misjonarze św. Wincentego a Paolo: Franciszek Arciszewski oraz Wojciech Sojka. Byli w tym czasie również inni duszpastersko aktywni kapłani: o. Wacław Maćkowiak, OP i o. Stanisław Mika, Redemptorysta. W listopadzie 1959 roku przypłynęli do Australii dwaj pierwsi Chrystusowcy wyznaczeni do pracy wśród Polaków przez o. Ignacego Posadzego. Byli nimi: ks. Edmund Gagajek i ks. Józef Gula. Ks. J. Gula został skierowany przez władze kościelne do Newcastle a później do Gippsland, natomiast ks. E. Gagajek pozostał w Sydney i organizował duszpasterstwo w ośrodkach: Revesby i Bankstown. Przy końcu lat 50 tych mieszkających Polaków na terenie wokół Bankstown obliczano na kilka tysięcy. Sam ks. Edmund stwierdza w swoich wspomnieniach, że oficjalna liczba podana przez władze lokalne to 2 tys. Polaków na terenie „ nowego Sydney” czyli miasta Bankstown. Dlatego nie wystarczył jeden ośrodek w Revesby ale trzeba było otworzyć jeszcze nowy w St. Feliks, Bankstown. Te dwa ośrodki duszpasterskie uważa się słusznie za pierwsze w historii Towarzystwa Chrystusowego na Antypodach. Ks. E. Gagajek zorganizował wspaniale duszpasterstwo polskie na tym terenie ale również zaangażował się społecznie aby zgromadzić Polaków poza kościołem. Był inicjatorem budowy Domu Polskiego im. Tadeusza Kościuszki w Bankstown ( poświęcenie, maj 1961 r.). Założył również przy tym domu Polską Szkołę Sobotnią dla polskich dzieci uczących się na co dzień w australijskich szkołach. Przy polskim duszpasterstwie działał chór prowadzony przez Krystynę Zyfert, Komitet Pomocy duszpasterskiej prowadzony przez Tadeusza Bochata, liczna grupa ministrantów, Koło Żywego Różańca itp. Niestety ks. Edmund wyjechał w 1964 roku do Kanady aby tam podjąć się nowych obowiązków. Na jego miejsce przyjechał ks. Józef Furman prosto z Polski, który również zaskarbił sobie serca naszych rodaków. Po wyjeździe ks. Furmana (1964 – 1965 ) do USA, pracowali dalej w tych ośrodkach następujący Chrystusowcy: W. Lisik (1965 – 1969), S. Lipski (1969 – 1972), S. Kocząb (1972 – 1979), S. Wrona (1980 – 1983), T. Przybylak (1983 – 1986), J. Kołodziej (1986 – 1998), K. Chwałek (1998 – 2001), A. Dudek (2002 – 2007), i M. Szeptak (2007 - ). W 2001 roku ośrodek duszpasterski w Revesby został zamknięty ze względu na małą liczbę Polaków uczęszczających na polskie nabożeństwa. Przy ośrodku Bankstown istnieją w dalszym ciągu wszystkie raz zorganizowane grupy przez ks. E. Gagajka. W Komitecie Pomocy Duszpasterskiej udzielają się w dalszym ciągu osoby: T i W Juszcze czy R. Natołoczny a w Klubie Seniora wspomniana K. Zyfert, czy I. J. Połeć.

Liverpool:

Duszpasterstwo polskie w metropolii sydneyskiej rozpoczęło się w 1949 roku z chwilą przyjazdu Polaków z Niemiec. Obóz dla emigrantów w Chullora blisko Bankstown dawał okazję polskim księżom do sprawowania posługi kapłańskiej wśród rodaków. Takich obozów w Sydney było jeszcze kilka, do których dojeżdżali polscy księża. Było w tym czasie wielkie zapotrzebowanie na sakramenty zwłaszcza małżeństwa i chrztu. Pierwszymi duszpasterzami, którzy zajęli się taką posługą byli polscy misjonarze św. Wincentego: księża: Franciszek Arciszewski oraz Wojciech Sojka. Byli również w tym czasie jeszcze inni duszpasterze jak: o. Wacław Maćkowiak, OP i o. Stanisław Mika, czeski Redemptorysta. Duszpasterstwo polskie w Liverpool rozpoczęło się jednak dopiero w 1961 roku wraz z przyjazdem Chrystusowców. Pierwszą mszę św. odprawił dla Polaków ks. Józef Gula SChr w 1960 roku. Pierwszym stałym duszpasterzem został ks. Alfons Baranowski od następnego roku. Obecnie z polskim duszpasterstwem w Liverpool związanych jest około 300 rodzin. W pomieszczeniach szkoły parafialnej w  Liverpool swoje zajęcia prowadzi Polska Szkoła Sobotnia. W kościele p.w. Wszystkich Świętych znajduje się oraz Matki Bożej Częstochowskiej ufundowany przez rodaków w 1966 r. z okazji 1000 lecia Chrztu Polski. Przeważa tutaj starsze pokolenie emigracyjne chociaż w ostatnich latach na ten teren przeprowadziło się wiele rodzin młodszego pokolenia z terenów Ashfield i Bankstown. W historii tego ośrodka można zauważyć kilkakrotne zmiany i łączenia z innymi ośrodkami duszpasterskimi. Zasadniczo łączono ten ośrodek z Cabramatta i Fairfield, czasem natomiast z Bankstown. W latach 1984-1986 połączono nawet z Coogee-Maroubra. Obecnie ośrodek Liverpool tworzy jedno z Bankstown i Cambelltown. W tym ośrodku duszpasterskim działają następujące grupy: Komitet Pomocy Duszpasterskiej, Koła Żywego Różańca, grupy akolitów, ministrantów i lektorów. Poprzedni duszpasterze w Liverpool: ks. Alfons Baranowski TChr (1961-1964), ks. Józef Kołodziej (1964-1969),  ks. Władysław Lisik  (1969-1972), ks. Stanisław Marut (1972-1974), ks. Kazimierz Bojda TChr (1974-1981), ks. Maksymilian Szura TChr (1981-1983), ks. Tadeusz Przybylak (1983-1984), ks. Antoni Szewczyk TChr (1984-1989), ks. Mieczysław Kołodziej TChr (1989-1995), ks. Dominik Sobala (1998-2000), ks. Rafał Ruciński TChr (1998-2001), ks. Marian Szeptak (2001-)  

Minto:

Po śmierci ks. Zenona GRODZIA  - werbisty, duszpasterstwo Polaków w Macqua rie Fields powróciło po kilku latach ponownie do księży Chrystusowców. Powstał problem miejsca sprawowania Mszy św. w j. polskim, dzieki życzliwości Marist Brothers udało się znaleść nowe miejsce w kaplicy szkolnej  w St. Gregorys College, 100 Badgally Rd., Campbelltown. Po raz pierwszy odprawiono tam  Msze św. 13 lutego 2005 roku o godz. 9:00 am. Ta rzeczywistość trwała do 15 marca 2009 roku kiedy to oficjalnie kaplica została zamknięta dla Polaków juz na stałe. Po znalezieniu nowego miejsca w Minto pisze się nowa historia duszpasterstwa polskiego. Od 22 marca 2009 roku Kościół pw. Trójcy Świętej stało się nowym miejscem spotkań Rodaków.
aktualizowano: 2018-01-02