2141newsy Kronika Prowincji | Prowincja Księży Chrystusowców Australii i Nowej Zelandii

Kronika Prowincji

Kronika Prowincji 23 kwietnia 2017 wyświetleń: 410

Święto Miłosierdzia Bożego w Sanktuarium w Keysborough

23 kwietnia to data tegorocznego Święta Bożego Miłosierdzia. To zawsze I niedziela po Wielkanocy. Zgromadziło w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Keysborough setki wiernych - rodaków, ale także wielu innych narodowości.

 

Uroczystej Mszy św. w j. polskim przewodniczył ks. Przemyslaw S. Karasiuk SChr, prowincjał chrystusowców w Australii i Nowej Zelandii. Był to dzień wielkiej radości której źródłem były słowa, które Miłosierny Jezus skierował do św. Faustyny Kowalskiej, które są źródlem nadzieji dla każdego z nas: „W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski: niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat”.„Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar”. Niedziela Miłosierdzia to Święto, w którym dostępujemy łaski porównywalnej jedynie do łaski Chrztu Świętego. Całkowitego odpuszczenia win i kar za nie zarówno doczesnych jak i wiecznych pod zwykłymi warunkami tj. stanu łaski uświęcającej i komunii św. tego dnia. Jest to zatem wielkie i wspaniałe święto tego największego przymiotu Boga.

Nasza wspólna celebracija była też okazją do złożenia życzeń  ks. Arturowi Boturowi SChr, Rektorowi Sanktuarium, który w tych dniach obchodzi swoje urodziny, a jutro 24 kwietnia udaje się z pielgrzymką do Sanktuarium Matki Bożej do Guadalupe. 

Po Mszy św. był również tradycyjny piknik polonijny.

Natomiast od godziny 2pm do Sanktuarium zaczeły przybywać prawdziwe tłumy wiernych języka angielskiego którzy w tym dniu licznie kożystali z sakramentu pokuty oraz uczestniczyli w godzinie miłosierdzia zakończonej Mszą św. Tu szczególne podziękowanie należy się ks. Ignacemu Smadze SChr, który przygotował tę część naszej uroczystości.

aktualizowano: 2017-04-28
Wszystkich rekordów: