Kronika Prowincji

Kronika Prowincji 13 lutego 2018 wyświetleń: 403

Dzień Skupienia w Canberra

Dzień przed rozpoczęciem Wielkiego Postu, 13 lutego, w Domu Prowincjalnym w Canberze, odbył się  dzień skupienia. dla kapłanów posługujących na placówkach należących do wspólnoty lokalnej regionu północnego prowincji.

Wydarzenie rozpoczęło się modlitwą różańcową, w której szczególnej opiece polecano Ojczyznę, wspólnotę zakonną, Polaków mieszkających w Australii, a także naszych chorych współbraci. Mszy Świętej przewodniczył ks. Stanisław Lipski SChr, który w najbliższych dniach przeżywać będzie swoje 75. urodziny. Kaznodzieja dnia skupienia, ks. Marcin Stefanik SChr, w oparciu o teksty liturgii Słowa przypomniał, że każdy z nas jest kuszony. Siłą w opieraniu się pokusie jest w przypadku każdego człowieka, a więc i każdego chrystusowca, do czego mobilizuje kardynał Założyciel, więź z Bogiem. Przywołując słowa Augusta Hlonda: „bez ducha ofiary i bez karności nadprzyrodzonej nic wielkiego w Kościele ani powstać, ani utrzymać się nie może; tak jest w życiu całego Kościoła; tak jest w życiu zakonów”, zakończył konkluzją, że w życiu zakonnika i kapłana nie może być miejsca na bylejakość i połowiczne posłuszeństwo. Popołudniem radość ze spotkania była kontynuowana w czasie obiadu z okazji jubileuszu ks. Lipskiego. Był to z jednej strony czas wyrażenia naszemu współbratu głębokiego szacunku i wdzięczności za pełnioną w prowincji posługę jak i czas pogłębienia braterskich więzi między przybyłymi chrystusowcami.

ks. Marcin Stefanik SChr

aktualizowano: 2018-02-13
Wszystkich rekordów: