Kronika Prowincji

Kronika Prowincji 15 września 2021 wyświetleń: 720

Dziękczynienie za dar beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia.

W sam dzień beatyfikacji, a więc 12 września, na Bowen Hills w Brisbane, odbyła się Msza św. dziękczynna za wyniesienie na ołtarze Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Również tego dnia dziękowaliśmy Panu Bogu za 100 lecie poświęcenia kamienia węgielnego pod szkołę katolicką i 65 lecie powstania polskiej Szkoły Sobotniej na Bowen Hills. 

W tej uroczystości wzięli udział rodacy z całego Brisbane. Także Polacy na Gold Coast dziękowali Panu Bogu za ten wspaniały dar. Również nasi australijscy parafianie zostali zapoznani w osobą i dziełem kardynała Wyszyńskiego. Po Mszy św. większość wiernych spotkała się w dolnej salce parafialnej dzieląc się wspomnieniami jako absolwenci lub byli wychowawcy szkoły polskiej. 

zdjęcia: R. Federowicz

aktualizowano: 2021-09-16
Wszystkich rekordów: