2154newsy Kronika Prowincji | Prowincja Księży Chrystusowców Australii i Nowej Zelandii

Kronika Prowincji

Kronika Prowincji 18 czerwca 2017 wyświetleń: 547

Boże Ciało i pożegnanie Ambasadora RP w Canberra

Niedziela 18 czerwca to dla Kościoła Katolickiego w Australii dzień szczególnej wdzięczności Bogu za dar Eucharystii - uroczystość Bożego Ciała. Wspólnota Polska w Canberze w tym dniu uczestniczyła w dziękczynnej Mszy św.  W kaplicy ośrodka duszpasterstwa polskiego w Narrabumdah. Mszy św. przewodniczył ks. Przemysław Karasiuk SChr, prowincjał chrystusowców. Pomsty natomiast wierni wzięli udział w procesji eucharystycznej.

Niedzielna celebracja była również dla tutejszej wspólnoty okazją do oficjalnego pożegnania Ambasadora RP, który w czasie pełnionej misji w Australii wraz ze swoją rodziną był aktywnym członkiem tej wspólnoty. Na zakończenie Mszy św. w Ks. Prowincjał przekazał JE. Pawłowi Milewskiemu, Ambasadorowi RP w Australii, medal Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

 

Medal Przełożonego Generalnego jest wyróżnieniem przyznawanym, jako wyraz szacunku i wdzięczności za szczególny wkład w misję, jaką pełnią chrystusowcy wśród powierzonych ich opiece duszpasterskiej rodaków. 

 

W ten sposób chcemy serdecznie podziękować, jako chrystusowcy za jego otwartość na współpracę oraz za wiele wspólnych inicjatyw polonijnych i duszpasterskich, które udało się wspólnie zrealizować; Jest to również okazja do podziękowania za świadectwo wiary i patriotyzmu. W tym czasie wspólnie z Ambasadorem przygotowaliśmy m.in. uroczystość dziękczynienia za kanonizację św. Jana Pawła II, wizytę rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wizytę Bp. Cyryla Klimowicza z Syberii, wystawę o św. Janie Pawle II, uczestniczyliśmy również wspólnie w promocji ŚDM w Polsce.

 

Po procesji natomiast w sali ośrodka odbył się obiad duszpasterski podczas którego. Ile zabrakło także ciepłych słów, które pod adresem Ambasadora i jego rodziny wyraziła miejscowa Polonia.

aktualizowano: 2017-06-21
Wszystkich rekordów: