Kronika Prowincji

Kronika Prowincji 2 listopada 2014 wyświetleń: 2157

70-ta rocznica przyjazdu Polskich Dzieci do Nowej Zelandii, cz. 2.

1 i 2 listopada w Wellingtonie, na Nowej Zelandii, miały miejsce obchody 70 lecia Przyjazdu Polskich Dzieci z Pahiatua. Na zaproszenie organizatorów w obchodach jubileuszu wziął udział Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Ryszard Głowacki SChr, Prowincjał Chrystusowców w UK i Irlandii ks. Wojciech Świątkowski SChr oraz Prowincjał Chrystusowców w Australii i Nowej Zelandii ks. Przemysław Karasiuk SChr.

Obchody te poprzedził tygodniowy Festiwal Polski, upamiętniający przyjazd polskich dzieci do Pahiatua.

W sobotę 1 listopada miała miejsce uroczystość złożenia wieńców pod tablicą pamiątkową oraz wspólna modlitwa na cmentarzu Karori przy grobie hrabiego Kazimierza Wodzickiego oraz Premiera Nowej Zelandii, Petera Fazera.

Warto przy tej okazji przypomnieć, że obydwaj mężowie stanu byli zaangażowani w przyjazd polskich dzieci do Nowej Zelandii w 1944 roku.

W niedzielę 2 listopada odbyły się główne uroczystości jubileuszowe, które rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem Arcybiskupa Johna Dew w bazylice katedralnej Najświętszego Serca, Ordynariusza Archidiecezji Wellington. Mszę św. wraz z Arcybiskupem koncelebrowali: Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego - ks. Ryszard Głowacki SChr, Prowincjałowie ks. Wojciech Świątkowski SChr oraz ks. Przemysław Karasiuk SChr, ks. Prałat Roman Walczak - Sekretarz Nuncjatury Apostolskiej w Wellingtonie, oraz ks. Tadeusz Światkowski SChr, miejscowy duszpasterz Polaków.

Na zakończenie Mszy św. tradycyjnie jak podczas poprzednich spotkań zrobiono pamiątkowe zdjęcie.

Następnie w "Shed 6" odbył się uroczysty obiad, podczas którego głos zabrał ks. Generał Ryszard Głowacki SChr, który wręczył również specjalne medale i dyplomy trzem spośród żyjących dzieci z Pahiatua: p. Wandzie Elis, p. Józefowi Zawadzie oraz p. Mieczysławowi Lisowi. Są one wyrazem wdzięczności za ich wkład i troskę o duszpasterstwo polskie w Nowej Zelandii.

Podczas obiadu głos zabrali również: Wicemarszałek Senatu RP - p. Maria Pańczyk-Pozdziej, Prokurator Generalny Nowej Zelandii - p. Chris Finlayson, Mayor Wellington - p. Celia Wade-Brown, Minister Jan Stanisław Ciechanowski - kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Ambasador RP w Nowej Zelandii p. Zbigniew Gniatkowski.

W uroczystości wzięło udział ponad 500 osób, które przybyły z różnych zakątków świata.

aktualizowano: 2014-11-12
Wszystkich rekordów: