Lata 1989 – 1999

Lata 1989 – 1999 31 grudnia 2009 wyświetleń: 2498

Rok 1999

16 stycznia w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Marayong odbył się liturgiczny obrzęd objęcia obowiązków przez nowy zarząd prowincji Ducha Świętego Sióstr Nazaretanek w Australii. Mszę św. z tej okazji koncelebrowali ks. prowincjał St. Lipski i ks. Ignacy Smaga – rektor kościoła.

8 lutego z inicjatywy ks. superiora K. Chwałka odbył się dzień skupienia dla chrystusowców z Nowej Południowej Walii. Gospodarzem tego dnia był ks. Tadeusz Świątkowski jako, że spotkanie odbyło się w Newcastle – Mayfield. Po Mszy św. na której homilię wygłosił ks. Krzysztof Chwałek odbyła się prezentacja encykliki papieskiej “Fides et ratio”, której dokonał ks. Antoni Dudek. W dalszej części spotkania omówiono i uzgodniono program pracy duszpasterskiej na czas Wielkiego Postu.
7 marca powitano w Brisbane trzecią siostrę ze zgromadzenia Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Siostra Monika Bury pochodzi z diecezji bielsko-żywieckiej. Śluby wieczyste złożyła 15 sierpnia 1998 r. Z zawodu jest organistką.
Odkąd ks. Tadeusz Przybylak przywiózł z Polski obraz Jezusa Miłosiernego, kult Bożego Miłosierdzia żywo rozwija się przy polskim kościele na Bowen Hills w Brisbane. Niedzielę Bożego Miłosierdzia (11 kwietnia) celebrowano niezywkle uroczyście. Obraz Jezusa Miłosiernego został udekorowany biało-czerownymi kwiatami i umieszczony na centralnym miejscu w kościele. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. Tadeusz Przybylak, który w wygłoszonym kazaniu mówił o wielkości Bożego Miłosierdzia. Po Mszy świętej nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu. Nabożeństwo do Jezusa Miłosiernego poprowadziły Siostry Misjonarki. Jego treścią były modlitwy przebłagalne za grzechy całej parafii. Pod koniec nabożeństwa ksiądz proboszcz podał do ucałowania relikwie bł. siostry Faustyny. O godz. 2.00 po południu odprawione zostało nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w języku angielskim, jako że w polskiej świątyni mieści się centrum tego nabożeństwa dla całej metropolii Brisbane.
Po zakończeniu obchodów uroczystość wielkanocnych, swoje doroczne rekolekcje kapłańskie w dniach 12 do 16 kwietnia odprawili duszpasterze Polaków. Jak zwykle miejscem ćwiczeń duchowych był dom prowincjalny księży chrystusowców a Narrabundah ACT. Nauki, których tematem było Boże Miłosierdzie, głosił ks. Zdzisław Pałubicki TJ. (fot nr 112-1) Rekolekcjonista zapoznał także słuchaczy z niektórymi formami nabożeństw do Miłosierdzia Bożego. Podczas rekolekcyjnych dni znalazła się także okazja podziękowania Panu Bogu za czterdzieści lat służby kapłańskiej ks. Franciszka Ferugi, ks. Józefa A. Kołodzieja, ks. Zbigniewa Pajdaka i ks. Zdzisława Pałubickiego. Każdy z jubilatów innego dnia przewodniczył koncelebrowanej Mszy św. Na zakończenie rekolekcyjnych dni Ksiądz Prowincjał w imieniu wszystkich duszpasterzy złożył “czterdziestolatkom” życzenia i przekazał wyrazy wdzięczności za wieloletnią ofiarną i przykładną służbę kapłańską. 

 

aktualizowano: 2009-12-31