Lata 1989 – 1999

Lata 1989 – 1999 31 grudnia 2009 wyświetleń: 3476

Rok 1998

W styczniu dokonały się dwie zmiany na placówkach duszpasterskich. 11 stycznia środowisko polonijne w Adelaide pożegnało ks. Rafała Rucińskiego po ponad 3-letniej pracy. Na jego miejsce przyszedł ks. Edmund Budziłowicz. Ks. Rafał objął placówkę Cabramatta-Fairfield, której dotychczasowy duszpasterz ks. Jacek Cichy został kapelanem chorych w Rosary Village w Fairfield. W Brisbane 30 stycznia pożegnano ks. Jana Białasiewicza, który odszedł do pracy duszpasterskiej na parafii australijskiej. Również ks. Antoni Szewczyk podjął obowiązki wikariusza na parafii australijskiej w Melton VIC, a jego obowiązki w Dandenong przejął ks. Maksymilian Szura. Do Ardeer-St. Albans przyszedł ks. Kazimierz Bojda.

Od 15 marca duszpasterstwo w Woolongong i (fot nr 107-1) całym regionie Illawara objęli księża chrystusowcy. Kapelanem Polaków mianowano tam ks. Józefa A. Kołodzieja.
Dnia 22 marca w Domu “Orła Białego” w Cabramatta odbył się uroczysty bankiet z okazji 10-lecia tamtejszego Klubu Seniora. Wśród około 150 osób uczestniczących w imprezie było kilku dostojnych gości. W pierwszym rzędzie należy wymienić Konsula Generalnego RP w Sydney p. Wiesława Osuchowskiego, burmistrza Fairfield p. Anwara Khoshaba, prezesa Związku Polaków “Solidarność” p. Barbarę Odolińską, prezesa Związku Polskiego w Cabramatta. Jana Dobruckiego. Miejscowe duchowieństwo reprezentowali ks. Józef Kołodziej wikariusz parafii NSPJ w Cabramatta oraz ks. Rafał Ruciński kapelan Polaków w Fairfield i Cabramatta. Głównym organizatorem imprezy była p. Ewa Kamińska – prezes Klubu Seniora. Po odegraniu hymnów państwowych Australii i Polski, przywitał obecnych sekretarz Związku Polskiego p. Bogdan Zawadzki. W swoim przemówieniu podkreślił coraz większą rolę takich organizacji jak kluby seniora w niesieniu pomocy starszemu pokoleniu rodaków. Przemówienia konsula generalnego i burmistrza zostały przyjęte gorącymi oklaskami. Konsul oddał cześć Polakom z pierwszej powojennej emigracji podkreślając ich trud i poświęcenie w zorganizowaniu tutejszej Polonii. Burmistrz zaś wyraził swoją solidarność z Polakami w ich aspiracjach i dążeniu do pełnego rozwoju jako naród wolny i niepodległy. W krótkim przemówieniu ks. Rafał Ruciński oddał cześć zmarłym członkom Klubu. Po obiedzie odbyło się uroczyste dzielenie jubileuszowego tortu. Warto przypomnieć, że założycielem podwalin Klubu Seniora w Cabramatta-Fairfield był ks. Maksymilian Szura.
Rodacy ze Wschodnich Dzielnic Melbourne po raz pierwszy przeżywali liturgię Triduum Paschalnego u siebie. Dni te poprzedzone zostały rekolekcjami wielkopostnymi, które głosił ks. Ludwik Ryba TJ. Uroczystości Triduum odbyły się w Domu Polskim “Syrena” w Rowville, którego salę udostępnił Zarząd Stowarzyszenia Polaków. Na Wielki Czwartek “ciemnicę” przygotowali pp. J.M. Kobus i p. A. Waloszek. Mszę św. Wieczerzy Pańskiej koncelebrowali ks. Maksymilian Szura i o. J. Spież – dominikanin z Krakowa. Podczas liturgii księża obmywali wiernym nogi według przykładu jaki zostawił Pan Jezus. Po Mszy św. do godz. 10.00 wieczorem trwała adoracja Najświętszego Sakramentu. “Boży Grób” na Wielki Piątek przygotowali pp. J. M.. Kobus, p. Z. Michalski i p. A. Waloszek. Po zakończonym nabożeństwie czuwanie przy Bożym Grobie odbywało się w grupach modlitewnych jak Koło Żywego Różańca, rodziny z dziećmi, zespół wokalny “Credo”, młodzież z Agnieszką Waloszek i grupa Odnowy w Duchu Świętym. Harcerze pełnili uroczystą wartę przez cały czas trwania adoracji. Uroczystości Wielkiej Soboty odbywały się na “Barce” na terenie Domu Polskiego. W uroczystej koncelebrze wzięli udział: ks. M. Szura i ojcowie dominikanie z Sunshine o. Dominik, o. Andrzej i o. Spież. Ozdobny świecznik do paschału przygotował p. J. Kowalski. śpiewy podczas nabożeństwa wykonał zespół “Credo”. W niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego wczesnym rankiem w kościele NMP w Dandenong odprawiona został procesja Rezurekcyjna i Msza św.
Doroczne rekolekcje polskich duszpasterzy odbyły się w dniach od 20 do 24 kwietnia w Centralnym Osrodku Duszpasterstwa Polskiego w Narrabundah. Nauki głosił ks. Michał Kamiński. Korzystając z pobytu w Kanberze ks. Michał przygotował projekt wystroju kaplicy w ośrodku.
25 i 26 kwietnia gościł w Sydney zespół teatralny z Ottoway kierowany przez ks. Mariana Szablewskiego CR. Zespół wystąpił w Cabramatta, Marayong, Bankstown i Ashfield z przedstawieniem sztuki pt. “Jeszcze Polska nie umarła”. Scenariusz opracował ks. Szablewski na podstawie dramatu J. Zawieyskiego “Sułkowski” oraz reportażu historycznego S. Hadyny “Droga do hymnu”. Przedstawienie obejrzało w Sydney ponad 1000 osób.
W roku 20-lecia istnienia prowincji Świętej Rodziny z Nazaretu, w dniach od 4 do 8 maja w Domu Jana Pawła II w Kanberze obradowała III Kapituła Prowincji. (fot nr 108) Spotkanie prowadził ks. St. Lipski, a przełożonego generalnego reprezentował ks. Michał Kamiński. Oprócz nich kapitułę stanowili ks. Kazimierz Bojda, ks. Tomasz Zaremba, ks. Tadeusz Przybylak, ks. Jerzy Słowiński, ks. Tadeusz Ziółkowski i ks. Antoni Dudek.
17 maja Komitet Duszpasterski z Liverpool zorganizował spotkanie całe wspólnoty. Hasło “zapoznajmy się” rzucił i całą imprezę zaplanował ks. Dominik. Przyszło na nią ponad 120 osób. Ponieważ pogodna nie dopisała musiano zrezygnować ze spotkania w parku i całe towarzystwo udało się do domu chrystusowców Bankstown. Rozpoczęto Mszą św. w kaplicy domowej i do dziś uczestnicy nie mogą pojąć w jaki sposób udało im się wszystkim zmieścić w jej ciasnych murach. Kiedy Msza św. dobiegła końca popłynęły gorące życzenia w stronę duszpasterza, jako że była to akurat 28 rocznica jego święceń kapłańskich.(fot nr 109) Druga część spotkania odbyła się w sali. Ponieważ deszcz przestał padać panowie ostro zabrali się do smażenia barbecue, a panie ustawiały na stołach smakołyki wcześniej przygotowane w domach. Dzieciaki biegały po podwórku z balonikami, a młodzież grała w siatkówkę. A co działo się w salce? Od śpiewu przy akompaniamencie wspaniałego akordeonisty p. Romana Kollata, całe pomieszczenie się trzęsło. Wreszcie wrócił i ks. Dominik z kościoła w Bankstown. Nie spodziewał się, że przygotowano mu jeszcze jedną niespodziankę z okazji rocznicy święceń. Był nią wiersz pod tytułem: “A razy oko statystyka 28-u lat kapłaństwa księdza Dominika”. Dzieci wręczyły kwiaty, a na stole wyrósł tort przyozdobiony truskawkami, które miały symbolizować oddane mu serca.
7 czerwca wspólnota z Adelaide przeżywała radośnie rocznicę 20 lat kapłaństwa ks. Józefa Migacza. Centrum uroczystości była Msza św. koncelebrowana w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Unley. Homilię wygłosił senior chrystusowców w Australii ks. Franciszek Feruga (fot nr 109-1). W czasie Mszy św. wystąpił chór “Cantores” pod dyrekcją I. Lasockiego. Po nabożeństwie nastąpiły życzenia dla Jubilata od przedstawicieli różnych organizacji. Były również życzenia od księdza prowincjała, które przekazał serdeczny przyjaciel Jubilata ks. Tomasz Zaremba.(fot nr 110) Wzruszony ks. Józef zaprosił obecnych na obiad do klubu sportowego “Polonia”. W wielkiej sali klubowej zgromadziło się ponad 300 osób. Nastąpiły kolejne życzenia oraz występy zespołów wokalnych. śpiewała grupa “U Jagi” pod kierownictwem Jerzego Syrka i “Polanki” kierowane przez Jolantę Kozak. Koło Różańcowe ze Sturt przygotowało jubileuszowy tort.
Czerwiec ma szczęście do jubileuszy. Swój srebrny jubileusz kapłaństwa w dniu 21 czerwca uroczyście obchodził ks. Zenon Broniarczyk duszpasterzujący w Wellington na Nowej Zelandii. Polacy z tego miasta i innych miejsc Wyspy Północnej zgromadzilił się tłumnie w kościele św. Joachima, by Mszą świętą, śpiewem i modlitwą dziękować Bogu za dar kapłaństwa ks. Zenona i owoce jego 25-letniej pracy duszpasterskiej. Przybyły nawet dwie rodaczki z Sydney, które z Australii przywiozły kwiaty, aby nimi przybrać Dom Boży na radosne jubileuszowe świętowanie. Na samym początku Jubilat powitał obecnego w kościele kard. Thomasa Williams’a arcybiskupa Wellington, jego biskupa pomocniczego ks. Johna Dew, ks. prał. Johna Carde i czterech księży chrystusowców z Australii: ks. Kazimierza Bojdę, ks. Dominika Sobalę, ks. Władysława Lisika i ks. Tomasza Zarembę. Z Auckland na uroczystości przybył ks. Stanisław Wrona.
28 czerwca rodacy z Marayong gościli pośród siebie ks. Wiesława Słowika TJ z Melbourne. Ks. Wiesław obchodził w tym roku swoje 25-lecie święceń kapłańskich. Miał przed laty swoje prymicje w Marayong, chcieli więc rodacy aby i wśród nich celebrował swój srebrny jubileusz. Niedziela 28 czerwca bogata była w wydarzenia, ponieważ poza jubileuszową Mszą św. odprawiona została także kolejna Msza św. dla dzieci z naszej wspólnoty duszpasterskiej. Podczas liturgii śpiewały “Ziarenka” – dziecięcy zespół z Marayong. Po południu tej samej niedzieli w Sali Jana Pawła II odbył się koncert pt. “Tego jeszcze nie było!”. I rzeczywiscie było to coś nowego i świeżego. Występowali młodzi artyści scen opery i operetki z Wrocławia z programem, na który składały się arie z polskich oper oraz polskie pieśni. Wykonali również najsłynniejsze arie operetkowe. Koncert cieszył się dużym zainteresowaniem publiczności, a liczne bisy świadczyły o tym, że rodacy spragnieni byli takiej rozrywki. Australijskie koncerty zespołu artystów z Wrocławia zorganizowało Towarzystwo Polskiej Kultury w Wiktorii, któremu patronuje ks. Wiesław Słowik TJ.
W bieżącym roku Towarzystwo Chrystusowe zakupiło 2-hektarową posiadłość w Melbourne w dzielnicy Keysborough. Miejsce odnalazł ks. Maksymilian Szura. Na zakupionym terenie znajduje się obszerny dom mieszkalny i blaszana szopa.(fot nr 111) Posiadłość ma dogodną lokalizację i w zamierzonych planach stanie tutaj kościół. Na razie ks. Maksymilian wraz ze swoim pomocnikiem, przybyłym ostatnio do Australii ks. Tomaszem Nowakiem rozpoczęli przy pomocy rodaków prace adaptacyjne mające szopę przemienić na kaplicę. Otwarcie ośrodka i pierwsza Msza św. w kaplicy odprawiona została 15 sierpnia w dniu Wniebowzięcia NMP. Mszę poprzedziła procesja, w której wzięły udział dzieci z zespołu “Beskidy”, młodzież z zespołu “Łowicz” oraz liczni wierni. Niesiono okazały wieniec dożynkowy. Bezpośrednio po Mszy św. księża zaprosili zebranych na BBQ. Jak przystało na gospodarza ks. Maksymilian sam obsługiwał jeden piec i podawał kiełbaski i steki. Teraz cała wspólnota czeka na dzień 9 grudnia, kiedy poświęcenia terenu i kaplicy dokona ks. abp Szczepan Wesoły.
Od pierwszej niedzieli października ośrodek duszpasterski w Kingswood, w zachodnich dzielnicach Sydney przyłączony został do duszpasterstwa polskiego w Marayong. Stało się tak na prośbę biskupa diecezji Parramatta, jako że księża orioniści, którzy tam przez dziesiątki lat duszpasterzowali, nie mogli dalej tego dzieła kontynuować, z powodu zaangażowania w pracy w parafiach australijskich.
Październik upłynął pod znakiem obchodów 20-lecia pontyfikatu papieża Jana Pawła II. W Marayong w samą rocznicę wyboru wieczorem 16 października odbyła się całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu. O północy w intencjach Ojca świętego celebrowano Eucharystię. Czuwanie zakończyło się Mszą świętą o świcie. W niedzielę o godz. 2.00 po poł. koncelebrowana była Msza święta, a po jej zakończeniu odbył się w kościele koncert dedykowany papieżowi, przygotowany i prowadzony przez Józefinę Samecką, Elżbietę Stępień i Alfreda Wójcika. Wystąpili znani sydneyscy muzycy i zespoły wokalne.
Polonia w Newcastle-Maitland główne obchody jubileuszu Papieża poprzedziła dwiema pielgrzymkami do grobu bł. Mary MacKillop. Obie zorganizował i poprowadził ks. Tadeusz Świątkowski. Pielgrzymi do Sydney przyjechali pociągiem. Przy grobie pierwszej Australijki wyniesionej na ołtarze przez papieża-Polaka modlili się za Ojca Świętego i Kościół. W ramach obchodów 20-lecia dnia 16 października odbyło się spotkanie konsula RP p. Ryszarda Sosińskiego z władzami miasta w ratuszu miejskim w Maitland. Na spotkaniu byli obecni: przedstawiciele rządu stanowego, reprezentant rządu federalnego, duchowieństwo katolickie i anglikańskie, siostry zakonne oraz Polacy z Maitland i okolic. Z ratusza uroczystości przeniosły się do Domu Polskiego, gdzie bp Michael Malone otworzył wystawę urządzoną na cześć Papieża. Wielkim zainteresowaniem cieszyła się kolekcja znaczków związanych z papieskimi pielgrzymkami po całym świecie. Wieczorem odprawiona została w katedrze w Hamilton Msza św. w intencji Papieża.
W Polskim Ośrodku Duszpasterskim w Kanberze 18 października odsłonięto tablicę pamiątkową na cześć Ojca Świętego Jana Pawła II. O godz. 10.00 rano przy śpiewie “My chcemy Boga” orszak celebransów zajął miejsce w prezbiterium. Zebranych na uroczystości powitał Arkadiusz Fabjanowski prezes Organizacji Polskich w ACT. W swoim wystąpieniu mówił o niezwykłej misji Jana Pawła II, papieża pielgrzymującego po całej kuli ziemskiej. Mszy św. przewodniczył biskup polowy ks. Geoffrey Maine w towarzystwie księdza prowincjała Stanisława Lipskiego i ks. Waldemara Szczepaniaka. W swej homilii ksiądz biskup scharakteryzował ważniejsze wydarzenia pracy misyjnej Papieża – Polaka. Podkreślił wielką odpowiedzialność i ciężkie brzemię Jego obowiązków w niespokojnych i trudnych czasach na świecie. Wiernych zachęcał do odmawiania różańca i codziennych modlitw w intencji Ojca Świętego. Po zakończonej Mszy św. zebrani udali się na zewnątrz kaplicy zatrzymując się na dziedzińcu obok głównego ołtarza. Tutaj nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie papieskiej tablicy pamiątkowej przedstawiającej Jana Pawła II. Płaskorzeźba jest dziełem artysty rzeźbiarza Wojciecha Pietranika. Odsłonięcia dokonał ambasador RP dr Tadeusz Szumski, a ceremonii poświęcenia ks. bp Geoffrey Maine. Prezes Rady Naczelnej Ryszard Majchrzak zakończył oficjalną część spotkania dziękując obecnym za liczne przybycie i wspólną modlitwę.
W Brisbane na dwudziestolecie pontyfikatu Jana Pawła II, z inicjatywy s. Urszuli grupa teatralna przygotowała i wystawiła w kościele bezpośrednio po Mszy św. misterium modlitewne w intencji Papieża.
W ostatnia niedzielę października w kościele Wszystkich Świętych w Liverpool podczas Mszy św. zebrani na liturgii rodacy modlili się o beatyfikację Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda w 50-tą rocznicę jego śmierci. Homilię poświęcił ks. Dominik prezentacji postaci Wielkiego Prymasa. Niezwykle plastycznie przedstawił okoliczności jego pogrzebu pośród ruin powojennej Warszawy. Podczas procesji z darami wniesiono przed ołtarz portret kard. Hlonda. Zaś po zakończonej Mszy św. wierni otrzymali obrazki z modlitwą o beatyfikację Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, opiekuna polskiej emigracji i założyciela Towarzystwa Chrystusowego.
Dnia 15 listopada gdy w Marayong celebrowano święto Niepodległości do świątyni Matki Bożej Częstochowskiej na Mszę św. przybył przewodniczący NSZZ “Solidarność” Marian Krzaklewski. Towarzyszyła mu jego małżonka, obecny był m.in. wiceminister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, konsul generalny RP w Sydney W. Osuchowski. Po zakończeniu liturgii Marian Krzaklewski podzielił się z zebranymi w kościele swoimi przeżyciami z odwiedzin jasnogórskiego sanktuarium, a także przedstawił bieżącą sytuację w Polsce. Następnie w Sali Jana Pawła II przy śniadaniu odbyły się bezpośrednie rozmowy przewodniczącego “Solidarności” z rodakami.
W listopadzie gościliśmy w Australii i Nowej Zelandii ks. Tadeusza Zacharę dyrektora ds. Ekonomicznych Towarzystwa Chrystusowego. Ks. T. Zachara odwiedził wszystkie ośrodki duszpasterstwa polskiego prowadzone przez chrystusowców i zapoznał się z sytuacją ekonomiczną prowincji.
Od 19 listopada do 9 grudnia przebywał w Australii i Nowej Zelandii z wizytą duszpasterską ks. abp Szczepan Wesoły. Pierwsze miejsca, które odwiedził Ksiądz Arcybiskup w przeddzień uroczystości Chrystusa Króla to Wollongong i Moss Vale. Na wizytę w tych miejscowościach czekano już wiele lat, toteż szczera i niekłamana radość rodaków witała Księdza Arcybiskupa. W uroczystość Chrystusa Króla ks. abp Szczepan Wesoły przybył do Marayong. (fot nr 112) Podczas Mszy św. udzielił sakramentu bierzmowania licznej grupie polskiej młodzieży. Było to dla polonijnej wspólnoty z Sydney niezwykle wymowne zakończenie kolejnego roku przygotowań do Jubileuszu Roku 2000 obchodzonego pod znakiem Ducha Świętego. Korzystając z obecności Księdza Arcybiskupa rozpoczęliśmy również w Marayong rok dziękczynienia za 40 lat posługi duszpasterskiej księży chrystusowców w Australii i Nowej Zelandii.
W dniach od 23 do 27 listopada odbyły się domu prowincjalnym Towarzystwa Chrystusowego w Kanberze Dni Duszpasterskie dla księży pracujących wśród Polaków w Australii. Sympozjum odbywało się na temat: “Panorama duszpasterstwa emigracyjnego w świecie. Przemiany i perspektywy”. Wykłady głosili ks. abp dr Szczepan Wesoły ks. dr Eugeniusz Ożóg TJ. Każdej prelekcji towarzyszyła gorąca dyskusja. Omówione zostały także bieżące problemy duszpasterstwa polskiego w Australii w perspektywie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.
Życie religijno – społeczne w nowym ośrodku w Keysborough pełne jest wigoru. Dnia 6 grudnia odprawiona była uroczysta Msza św., której przewodniczył ks. abp Szczepan Wesoły. Dzieci i młodzież z zespołu “Beskidy” powitały Księdza Arcybiskupa bukietami kwiatów. Następnie odbyła się polowa Msza św. W koncelebrze z Księdzem Arcybiskupem uczestniczyli: ks. St. Lipski, ks. B. Bednarz, ks. T. Nowak, ks. Zb. Pajdak, ks. L. Paszczyński, ks. W. Słowik, ks. M. Szura i ks. T. Zachara. W czasie liturgii 50-osobowa grupa młodzieży otrzymała Sakrament Bierzmowania. Po Mszy św. ks. abp Sz. Wesoły poświęcił teren pod przyszłą polską świątynię która otrzyma wezwanie Miłosierdzia Bożego, a następnie przeciął wstęgę otwierając w ten sposób tymczasową kaplicę. Później rozpoczęła się mniej oficjalna część spotkania. Zespół “Beskidy” wystąpił w programie specjalnie przygotowanym na tę uroczystość. Śpiewał także chór “Arka”. Następnie licznie zgromadzeni wierni udali się do stołów z przygotowanym jedzeniem. Ponieważ był to dzień 6 grudnia, to i nie zabrakło też akcentu “mikołajkowego”.
29 grudnia w Marayong zgromadzili się członkowie Komitetów Duszpasterskich z Sydney wraz ze swoimi duszpasterzami, aby podzielić się opłatkiem. Obecny na spotkaniu był także Konsul Generalny RP w Sydney p. Wiesław Osuchowski z małżonką. Spotkanie przygotowała wspólnota duszpasterska z Ashfield. 
 

aktualizowano: 2009-12-31