Lata 1989 – 1999

Lata 1989 – 1999 31 grudnia 2009 wyświetleń: 3179

Rok 1996

Zlot ZHP w Australii odbył się w dniach od 7 – 19 stycznia 1996 r. w “Zakopanem” QLD. Komendantem całości był hm. Jan Suchowiecki, komendantką harcerek była hm. Teresa Adamska, a komendantem harcerzy phm. Jerzy Wróbel. Kapelanem Zlotu był ks. Tadeusz Przybylak . Zlot przyjął nazwę “Szare Szeregi”.

Od dość dawna los Rodaków w danych republikach Rosji nie dawał spokoju Polakom z Geelong. Dlatego z wielką radością przyjęli inicjatywę nowej Rady Duszpasterskiej zorganizowania imprezy, której dochód przeznaczono by na pomoc rodakom na Wschodzie. Urządzony w niedzielę 28 stycznia w Domu Polskim obiad parafialny przyniósł dochód w wysokości $2,374.50, który przekazany został do dyspozycji Zespołu Pomocy Katolikom na Wschodzie przy Sekretariacie Episkopatu Polski. Niedziela ta była jednocześnie upamiętnieniem 30-lecia pracy w Australii ks. Zb. Pajdaka.
Dnia 2 lutego w domu zakonnym Towarzystwa Chrystusowego w Puszczykowie koło Poznania zmarł ks. Edmund Gagajek – pierwszy chrystusowiec w Australii. Dnia 6 lutego w kościele św. Feliksa w Bankstown licznie zgromadzeni na Mszy św. rodacy modlili się za śp. ks. Edmunda – swoje pierwszego duszpasterza.
W dniach od 2 do 11 lutego na Narodowym Uniwersytecie w Kanberze odbywał się Światowy Zjazd Unii Katolickich Organizacji Kobiet. Zjazdy tej Unii mają miejsce co cztery lata. Przybyły nań delegatki z 47 krajów. Wśród nich były cztery Polki: dr Ewa Lichtarowcz-Kryńska, urodzona w Anglii wychowanka szkoły polskiej i polskiego harcerstwa; również z Anglii p. Alicja Dzik-Juroszowa, p. Zofia Derek z Nowej Zelandii oraz p. Zofia Sęk-Sękalska z Australii. Staraniem Koła Polek w dniu 7 lutego w sali SPK delegatki spotkały się z mieszkającymi w stolicy Australii Polakami. Wśród przybyłych znaleźli się m.in. ks. prowincjał Stanisław Lipski, R. Majchrzak – prezes Rady Naczelnej organizacji polskich, B. Skarbek – prezes SPK.
W dniach od 1 lutego do 20 kwietnia Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Tadeusz Winnicki przebywał w Republice Afryki Południowej, Nowej Zelandii i Australii. Była to wizytacja kanoniczna prowincji Świętej Rodziny. W czasie swego pobytu Ksiądz Generał spotkał się ze wszystkimi współbraćmi, złożył wizyty lokalnym biskupom, a także spotkał się z rodakami we wszystkich ośrodkach duszpasterstwa polskiego księży chrystusowców. Znalazł nawet czas by udać się do miejscowości bardzo odległych, gdzie mieszkają małe grupy rodaków. W Marayong uczestniczył w Triduum Paschalnym, a po Białej Niedzieli wziął udział w rekolekcjach kapłańskich w Narrabundah ACT.
W dniach od 9 do 10 marca przebywał na terenie Wschodnich dzielnic Melbourne z wizytą duszpasterską Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej ks. Tadeusz Winnicki. W sobotę 9 marca w Domu Polskim “Syrena” w Rowville odbył się uroczysty bankiet na cześć dostojnego gościa. Gospodarzem wieczoru był kapelan tamtejszej wspólnoty ks. Antoni Szewczyk. W przyjęciu wzięli udział księża: ks. prowincjał St. Lipski, ks. Wł. Sobolewski, ks. M. Szura i ks. I. Dampc. Następnego dnia w niedzielę Ksiądz Generał odprawił Mszę św. w Dandenog i wygłosił kazanie.
Dwadzieścia lat już tańczy i śpiewa zespół “Kujawy”. Rok 1996 to rok obchodów jubileuszowych. Centralne zaś uroczystości związane z tą rocznicą odbyły się 17 marca w kościele Serca Pana Jezusa w Cabramatta. Kościół był wypełniony po brzegi. Zespół w strojach ludowych wkroczył pod misternie wyhaftowanym sztandarem z napisem “Kujawy – Poland”. Mszę św. celebrował ks. Jacek Cichy. “Kujawiacy” czynnie włączyli się w liturgię, a ksiądz Jacek dziękował Panu Bogu za ich talenty i zachęcał młodych artystów do dalszej pracy.
Dnia 18 marca odbyły się zawody w golfa tzw. Clergy Golf Classic w Beaconsfield – Victoria. W zawodach, które odbywają się raz w roku, wzięło udział ponad 50 księży z różnych parafii w Melbourne. Konkurs zakończył się zdecydowanym zwycięstwem księdza Antoniego Szewczyka.
W niedzielę 24 marca ks. Tadeusz Winnicki spotkał się z Polakami z Newcastle. Katedra w Hamilton, gdzie odprawił Mszę św. i wygłosił kazanie wypełniona była rodakami. Wraz z Księdzem Generałem Eucharystię koncelebrowali ks. bp Michael Mallone, ks. prałat Allan Hart – proboszcz katedry i ks. prow. St. Lipski. Ks. Jerzy Słowiński pełnił funkcję ceremoniarza. W nabożeństwie uczestniczył również ks. bp Leo Clarke. 26 marca Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej ks. Tadeusz Winnicki w towarzystwie księdza prowincjała Stanisława Lipskiego oraz ks. Jerzego Słowińskiego odwiedził jeden z najstarszych ośrodków polskiego duszpasterstwa w Greta w Hunter Valey. Nieliczne grono Polaków mieszkających w tej miejscowości dołożyło wielu starań, aby jak najgodniej przyjąć gości. Spotkanie rozpoczęto Eucharystią sprawowaną w lokalnym kościele. W koncelebrowanej Mszy św. uczestniczył także ks. J. Fischer – proboszcz miejscowej parafii. Po nabożeństwie zgromadzeni przenieśli się do sali szkolnej gdzie nastąpiła dalsza część spotkania. Wiele pracy w zorganizowanie wizyty Księdza Generała w Greta włożyli p. Krajewska, p. Szatan, p. Polack i p. Teske.
W dniu Zielonych Świątek (26 maja) srebrny jubileusz święceń kapłańskich obchodził ks. Bernard Bednarz, duszpasterz w Brisbane. Wraz z nim swoje rocznice święceń uczcili ks. Tadeusz Przybylak (15 lat) i ks. Jan Białasiewicz (5 lat). Uroczystość jubileuszowa rozpoczęła się w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej na Bowen Hills. Głównym celebransem był jubilat, a okolicznościowe kazanie wygłosił przybyły na tę uroczystość z Kanbery ks. Krzysztof Chwałek. W liturgii wziął udział zespół “Hosanna”, który zaśpiewał tak aktualną na tę okoliczność pieśń “Barka”. Dalsza część obchodu jubileuszowego kontynuowana była w sali parafialnej, gdzie odbył się uroczysty obiad.
Dziecięcy zespół “Iskierki” z Marayong wybrał się w Zielone świątki z wizytą do Kanbery. W sobotę 25 maja w Klubie “Orła Białego” dzieci z Marayong spotkały się ze swoimi rówie?nikami ze stolicy na specjalnie przygotowanym koncercie “Piękno słowa i muzyki”. Następnego zaś dnia, w niedzielę śpiewały podczas Mszy świętej w kaplicy Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Polskiego. Nie tylko śpiewały, ale wraz z ks. Antonim Dudkiem w rozmowie po odczytaniu Ewangelii pomagały zebranym na liturgii opowiedzieć czym jest obecność Ducha Świętego w Kościele.
5 sierpnia odleciał z Warszawy Chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na pierwsze w swej 75-letniej historii tournee po Australii. Chór KUL-u, jako jedyny zespół z Polski, wziął udział w odbywającym się od 7 do 14 sierpnia IV Światowym Sympozjum Muzyki Chóralnej i Światowym Festiwalu Chórów w Sydney. Ponadto Chór KUL-u został zaproszony do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej. Podczas tournee zespół pod dyrekcją prof. Kazimierza Górskiego zaprezentował głównie dzieła polskich kompozytorów, m.in. Mikołaja Zieleńskiego, Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, Karola Szymanowskiego, Andrzeja Koszewskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego, Krzysztofa Pendereckiego. Wielkim przeżyciem dla Polaków mieszkających w Australii były występy lubelskiego chóru w ośrodkach polonijnych Sydney, Kanbery, Melbourne i Brisbane. Organizatorem wyprawy po ośrodkach polonijnych była p. Maria Rosiak. Pomagali jej w tym polscy duszpasterze.
Od 1 września afrykańska część Prowincji Świętej Rodziny, na mocy decyzji Rady Generalnej Zgromadzenia przeszła pod jurysdykcję prowincjała rezydującego w Wielkiej Brytanii.
26 września przybył do Australii z kolejną wizytą ks. abp Szczepan Wesoły. Duszpasterz polskiej emigracji odwiedził swoich rodaków w Sydney, Newcastle, Brisbane, Geelong, Yallourn North, Melbourne, Launceston, Hobart, Adelaide. W kilku ośrodkach udzielił sakramentu bierzmowania. Spotkał się także z biskupami australijskimi. W dniu 16 października podczas pobytu w Essendon obchodził swoje 70 urodziny.
W dniach od 2 do 7 października odbywały się w kościele NMP w Dandenong Misje święte dla Polaków. Nauki głosił ks. Andrzej Koźmiński- pallotyn, misjonarz z Nowej Gwinei. Pierwszym etapem misji były Msze św. i spotkania wiernych z księdzem misjonarzem w małych grupach modlitewnych, zarówno w domach prywatnych, jak i w ośrodkach polonijnych. Od 2 października przez kolejne pięć dni licznie zgromadzeni wierni (około 700 osób każdorazowo) wysłuchali w skupieniu i pobożności głoszonych nauk. Zorganizowane przez ks. Antoniego Szewczyka misje były wyjątkową okazją do spotkania z Chrystusem i odnowy swego chrześcijańskiego życia.
1 listopada australijska Polonia modliła się w intencjach Ojca Świętego z okazji 50. rocznicy jego święceń kapłańskich.
Uroczystość Chrystusa Króla w polskiej parafii na Bowen Hills w Brisbane była okazją przypomnienia 40 lat obecności w tym miejscu Polaków i polskich duszpasterzy. Właśnie w listopadzie 1956 r. abp J. Duhig oddał placówkę na “świętej górce” Polakom. Pierwszym proboszczem został o. Kasjan Wolak OFMcap. Swój urząd sprawował przez 17 lat. W duszpasterstwie jako wikariusze pomagali mu ks. J. Westfal i ks. Zb. Pajdak. Po śmierci o. Kasjana proboszczem został ks. Józef Kołodziej. Następnie obowiązki proboszczowskie kolejno spełniali: ks. Ignacy Smaga i ks. Zbigniew Pajdak. Obecnie, w roku czterdziestolecia parafii proboszczuje tu ks. Tadeusz Przybylak. (fot nr 103) Gościem honorowym uroczystości jubileuszowych był ks. Józef A. Kołodziej. On też przewodniczył koncelebrowanej Mszy świętej. Przy nim wokół ołtarza stali: ks. T. Przybylak i dwaj kapłani ze Słowacji. Homilię wygłosił ksiądz proboszcz. Przed udzieleniem końcowego błogosławieństwa ks. J. Kołodziej zwrócił się do swych dawnych parafian, wyraził radość z zaproszenia go na obchody czterdziestolecia parafii, w której długi czas duszpasterzował i skąd wywiózł miłe wspomnienia.

 

 

aktualizowano: 2009-12-31