Lata 1989 – 1999

Rok 1989

W dniach od 12 do 19 stycznia Polonia w Hobart gościła śpiewaczy zespół “Laetare” z Sydney. Dzieci przybyły w towarzystwie swojego opiekuna ks. Józefa A. Kołodzieja oraz kilku rodziców. Grupa przypadła bardzo do serca polskim tasmańczykom i została otoczona prawdziwie staropolską gościnnością. Zespół śpiewał podczas Mszy św., a także na specjalnych koncertach. »

Obecnosć 1989 – 1999

“Okrągły stół” przyniósł też i korzystne zmiany: wprowadzono stałe paszporty (obywatel nie musiał już ubiegać się o jednorazowe pozwolenie na wyjazd), przyjęto wreszcie zasadę wolnych wyborów (te z czerwca 1989 były jeszcze “pod kontrolą”, a z tym wiązało się uznanie politycznego pluralizmu i wielość partii. Zniesiono cenzurę, powstały więc pisma, gdzie mogły się manifestować różne poglądy. Ukazały się dawniej zakazane książki. Jednak gdy w życie obywateli wolność wtargnęła wszędzie, to w działalności państwa pozostały pewne strefy tabu, broniące dawnej kasty nietykalnych czyli PZPR, SB i innych urzędów PRL-u. W tej obronie decydującą rolę odgrywało torpedowanie lustracji i dekomunizacji. Słynna “komisja Michnika”, którą wpuszczono do archiwum MSW miała ograniczony zasięg i można się domyślać jej zasadniczego celu. Być może była “promocją” za poparcie Michnika dla gen. Jaruzelskiego, który został prezydentem dzięki głosowaniu w starym Zgromadzeniu Narodowym (różnicą niewielu głosów), a nie w drodze wolnych wyborów. Artykuł Michnika (kiedyś dysydenta!) “Wasz prezydent, nasz premier” już w tytule ujawniał polityczny przetarg i koncesję dla komunistów w kwestii Belwederu. Tym sposobem elity PRL-u zabezpieczały się przed lustracją, gdy prezydentem był ich człowiek i ex-wasal Moskwy. »